Aanvraagopties

FAZOB biedt jaarlijks een aantal nascholingen voor huisartsen en medewerkers aan, werkzaam in huisartsenpraktijken gevestigd in Zuidoost-Brabant, op het gebied van achterstandsproblematiek. Het achterstandsfonds draagt de kosten voor de organisatie en deelname van deze scholing. De deelname aan de scholingen is gratis.

Huisartspraktijken in achterstandswijken kunnen ook, een aanvraag doen voor financiering bij FAZOB voor een gezamenlijke training of scholing van praktijkmedewerkers. Onderstaande trainingen en scholingen kunnen op regionaal niveau georganiseerd worden, in samenwerking met KOH.

Heeft u een andere training of scholing gezien die gerelateerd is aan achterstandsproblematiek en uw interesse heeft vul dan onderstaand aanvraagformulier in of neem contact op met FAZOB.

Declaratie individuele deelname

Wilt u deelnemen aan een nascholing waarvoor u zich kan aanmelden of al aangemeld heeft, dan kunt u uw inschrijftarief declareren bij FAZOB. Vul het declaratieformulier in en stuur deze samen met uw factuur, naar FAZOB. Let wel: U dient het inschrijftarief zelf voor te financieren.

Scholingsactiviteiten

Denk aan hersenletsel

De nascholing richt zich op het herkennen van langdurige effecten van hersenletsel bij patiënten, biedt inzicht in de juiste doorverwijzingen en wordt gegeven vanuit een biopsychosociaal perspectief, met als voorbereiding de e-learning 'NAH in de huisartsenpraktijk'

Doelgroep: HA, VS, PA, POH/PVK, POH-GGZ

Geïnteresseerd? Klik hieronder op 'meer informatie'. Hier vindt u ook de tarieven die u kunt gebruiken voor uw aanvraag bij FAZOB.

Meer informatie en aanmelden
Tekenend consult voeren

De training leert hoe tekeningen kunnen worden gebruikt om consulten visueel te ondersteunen, efficiënt contact met patiënten te maken en eenvoudig te leren tekenen, ongeacht artistieke vaardigheden.

Doelgroep: HA, VS, PA, POH/PVK, POH-GGZ

Geïnteresseerd? Klik hieronder op 'meer informatie'. Hier vindt u ook de tarieven die u kunt gebruiken voor uw aanvraag bij FAZOB.

Meer informatie en aanmelden
Diabetes in verschillende culturen

De training belicht culturele en religieuze aspecten in diabeteszorg voor migrantenpatiënten, met praktische handvatten van Stichting Voorlichters Gezondheid en internist Sjaam Jainandunsing voor effectieve behandeling en voorlichting.

Doelgroep: HA, VS, PA, POH/PVK

Geïnteresseerd? Klik hieronder op 'meer informatie'. Hier vindt u ook de tarieven die u kunt gebruiken voor uw aanvraag bij FAZOB.

Meer informatie en aanmelden
Psychiatrie in verschillende culturen

De training richt zich op het omgaan met culturele en religieuze aspecten in de psychiatrie, specifiek gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en het verminderen van gezondheidsverschillen door taal- en gezondheidsvaardigheden te versterken, wat kan bijdragen aan een betere therapietrouw en algemene gezondheid.

Doelgroep: HA, VS, PA, POH-GGZ

Geïnteresseerd? Voor meer informatie, advies en offerte op maat neemt u contact op met KOH

Kanker in verschillende culturen

De training benadrukt het belang van cultureel inzicht voor effectieve behandeling en voorlichting over kanker bij migrantengemeenschappen, met aandacht voor therapietrouw, communicatie en het gebruik van passende hulpmiddelen.

Doelgroep: HA, VS, PA

Geïnteresseerd? Voor meer informatie, advies en offerte op maat neemt u contact op met KOH

Scholing Spreekuur Ondersteuning Huisarts (SOH)

KOH organiseert in samenwerking met Leerpunt KOEL de scholing SOH in Eindhoven, waarbij deelnemers worden opgeleid tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts. De scholing omvat onder andere het zelfstandig afhandelen van kleine kwalen en praktijkvaardigheden, met certificering na voltooiing.

Doelgroep: DA

Geïnteresseerd? Klik hieronder op 'meer informatie'. Hier vindt u ook de tarieven die u kunt gebruiken voor uw aanvraag bij FAZOB.

Meer informatie en aanmelden
Opvoeden het perspectief van migrantenouders

De nascholing biedt handvatten om effectief te communiceren met niet-westerse migrantenouders over opvoeding, inclusief het verenigen van verschillende opvoedstijlen en bewustwording van culturele normen en waarden, met praktische training en een interactieve aanpak.

Doelgroep: POH-GGZ

Geïnteresseerd? Voor meer informatie, advies en offerte op maat neemt u contact op met KOH

VS en PA in de huisartsenzorg

De online scholing biedt inzicht in de rollen van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg, inclusief opleiding, taken, organisatorische aspecten en financiën, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep: HA, VS, PA, PM

Geïnteresseerd? Klik hieronder op 'meer informatie'. Hier vindt u ook de tarieven die u kunt gebruiken voor uw aanvraag bij FAZOB.

Meer informatie en aanmelden
Dermatologie van de donkere huid

De online nascholing richt zich op de anatomische, fysiologische en culturele aspecten van de gepigmenteerde huid, inclusief herkenning van veelvoorkomende huidziekten en behandelingen, met specifieke aandacht voor kinderen en ouderen en vroege detectie van huidkanker.

Doelgroep: HA, VS, PA

Geïnteresseerd? Klik hieronder op 'meer informatie'. Hier vindt u ook de tarieven die u kunt gebruiken voor uw aanvraag bij FAZOB.

Meer informatie en aanmelden
E-learning

Wilt u leren wanneer het u uitkomt? Kijk dan naar onze e-learnings.

Doelgroep: HA, VS, PA, POH/PVK, POH-GGZ, DA

Lees meer