NAH in de huisartsenpraktijk

Doelgroep:
alle disciplines in de huisartsenpraktijk
Locatie:
e-learning
Accreditatie:
1 punt (KNMG, VSR, NAPA, V&VN, LV POH-GGZ, NVvPO en KABIZ)
Tarief:
€ 40,00 | Abonnementhouder
€ 45,00 | Niet abonnementhouder

De e-learning ‘NAH in de huisartsenpraktijk’ geeft u meer informatie over niet aangeboren hersenletsel. Een neuroloog, neuropsycholoog en revalidatie-arts geven uitleg over onderliggende diagnoses en welke diagnostiek en behandeling mogelijk is.

Weet u hoe vaak NAH in de huisartsenpraktijk voorkomt en wat de niet zichtbare gevolgen van NAH zijn? En welke vormen zijn er en hoe ziet het beloop er eigenlijk uit?

Na het volgen van deze e-learning

  • kent u de onderliggende neurologische diagnoses van NAH;
  • weet u welke neurologische diagnostiek en behandeling mogelijk is;
  • weet u hoe vaak NAH in de huisartspraktijk voorkomt;
  • bent u zich bewust van de niet zichtbare gevolgen van NAH;
  • weet u wat het beloop van de diverse vormen van hersenletsel is;
  • bent u zich bewust van de impact van de niet zichtbare gevolgen van NAH op het dagelijks leven en de maatschappelijke participatie.

Deze e-learning is onderdeel van het scholingsprogramma 'Niet Aangeboren Hersenletsel' dat KOH in opdracht van de Hersenstichting ontwikkelde.

Groepsonderwijs?
Naast de e-learning kunt u zich aanmelden voor groepsonderwijs waarbij de nadruk ligt op de praktische vertaling van de kennis die is opgedaan in de e-learning, het herkennen en erkennen van niet-aangeboren hersenletsel in de spreekkamer en is er aandacht voor doorverwijsmogelijkheden in de regio.
Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze e-learning in combinatie met het groepsonderwijs te volgen. Meer informatie vindt u op onze pagina voor nascholingen op maat.