Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

In de zorgverlening en opvoedondersteuning aan migrantengezinnen kunnen specifieke achtergronden een rol spelen. Zoals de gedwongen keuze tussen soms botsende waarden van de eigen cultuur en die van de Nederlandse samenleving. En door de extra problemen die met de migratie samenhangen, zoals verlies van raadgevers en onbekendheid met het Nederlandse zorg- en onderwijssysteem. Ook hebben de ouders vaak te maken met armoede en stress. Opvoeding en de communicatie tussen ouders en kinderen kan hierdoor onder druk komen te staan. Hoe ga je op een open en effectieve manier het gesprek aan met ouders over opvoeden? En hoe doe je dat bij gezinnen met een andere culturele- en etnische achtergrond die opvoeden vanuit twee culturen? Hoe haal je meer uit een gesprek?

Leerdoelen:

  • Hoe verenig je verschillende opvoedstijlen uit verschillende culturen?
  • Bewustwording van het eigen referentiekader en de verschillende culturele waarden en normen die aan opvoeding worden gegeven.
  • Ouders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond leren adviseren of bijsturen zonder het contact te verliezen.
  • Communicatieve vaardigheden zoals contact maken en een relatie opbouwen met migrantenouders.

De training is praktisch en interactief met veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek in een veilige setting.

Goed om te weten
  • Doelgroep: POH-GGZ
  • Accreditatie: op aanvraag
  • Duur: 1 dag
  • Geschikt voor begeleiding van vluchtelingenkinderen en -gezinnen.
  • Regio: Zuidoost-Brabant
Informatie en offerte

Meer informatie ontvangen over deze nascholing? Of interesse in een andere dienst van KOH? Vul dan het formulier in.

Vraag informatie aan

FAZOB is er voor huisartspraktijken in Zuidoost-Brabant die knelpunten ervaren in de zorg voor patiënten met achterstandsproblematiek. Bent u benieuwd naar de financieringsmogelijkheden voor deze nascholing? Kijk dan op de pagina van FAZOB.

subsidie aanvraag fazob
Deel deze pagina: