VS en PA behandelen alledaagse klachten
In de huisartsenzorg lijken de functies op elkaar

Taken van een VS en PA

De meeste VS'en en PA's besteden een groot deel van hun tijd aan het behandelen van patiënten die voor een alledaagse klacht contact opnemen met de huisartsenpraktijk of huisartsenpost.

Net zoals een huisarts nemen de VS en PA een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek, stellen een diagnose, geven advies of schrijven medicijnen voor. Ze kunnen röntgenonderzoek aanvragen of verwijzen naar een medisch specialist. De VS en PA werken zelfstandig en overleggen met de huisarts als dat nodig is.

Top 3

Iedere huisartsenpraktijk of post kan zelf bepalen welke klachten een VS of PA behandelt. Beiden behandelen veel alledaagse klachten zoals klachten aan:

  • bewegingsapparaat
  • huid
  • keel, neus en oor

Van jong tot oud

Net als de huisarts behandelen de VS en PA patiënten van alle leeftijden. Soms spreken huisartsen met de VS of PA af dat ze geen baby's zien jonger dan 6 maanden. Ook dat kan iedere organisatie zelf bepalen.

Wat niet

Een VS en PA behandelen niet alle zorgvragen. Bijvoorbeeld als een klacht te complex is of als ze daar nog onvoldoende deskundig in zijn. Iedere huisarts of huisartsenpost spreekt dit zelf af met de VS of PA

Ook andere taken

Huisarts, VS en PA besteden ongeveer 20% van hun tijd aan taken zoals bijvoorbeeld:

  • beoordelen van lab uitslagen
  • lezen van specialisten brieven
  • intercollegiaal of multidisciplinair overleg
  • meewerken aan projecten
  • geven van nascholing

Veel overeenkomsten

De taken van de VS en PA lijken in de huisartsenzorg op elkaar. Toch is er een onderscheid. De PA werkt in het medisch domein, heeft een bredere medische scholing dan een VS en behandelt daarom een breed scala van klachten. De VS daarentegen integreert medische en verpleegkundige zorg. In tegenstelling tot een PA behandelt ze over het algemeen meer de alledaagse klachten. Met haar verpleegkundige blik ligt de meerwaarde van de VS in de zorg voor een specifieke doelgroep zoals ouderen. Meer dan een PA is de VS geschoold in het uitvoeren van kwaliteitsprojecten en kan de verbindende schakel zijn vanuit de huisartsenpraktijk naar het wijkteam. Op de huisartsenpost is er minder verschil tussen een VS en PA. Beiden behandelen vaak voorkomende spoedeisende zorgvragen.

Functiebeschrijving VS

Per 1 januari 2023 is de functiebeschrijving voor de VS in de huisartsenzorg vastgesteld.

Meer weten?

NAAR FUNCTIEBESCHRIJVING
Functiebeschrijving PA

Per 1 januari 2023 is de functiebeschrijving voor de PA in de huisartsenzorg vastgesteld.

Meer weten?

NAAR FUNCTIEBESCHRIJVING
Wat doen de VS en PA in de huisartsenzorg
Bent u een huisarts? Denkt u na over een VS of PA?

Wij hebben nu voor u de belangrijkste vragen die u zichzelf moet stellen op een rij gezet. De vragen helpen u  bij het maken van keuzes.

bekijk de infographic
Het onderscheid tussen een VS en een PA
De VS en PA werken ook op de huisartsenpost
VS GGZ: nieuwe functie in de huisartsenpraktijk
In Eindhoven werkt een VS als straatdokter
PA aan het werk
VS in actie
"Wij werken als een tandem"

Een PA vertelt over zijn werk in de huisartsenpraktijk en de samenwerking met de huisarts.

lees het artikel
Behandeling huidtumor door PA

Samenwerking met een PA in de eerstelijn kan veel extra werkdruk van huisartsen opvangen. Vooral op het gebied van mogelijk verdachte huidplekjes.

lees het artikel
Deel deze pagina: