Consultvoering in de huisartsenzorg

Doelgroep:
huisarts (i.o.), VS, PA, vios, student PA, basisarts
Locatie:
e-learning
Accreditatie:
1 punt (KNMG, VSR en NAPA)
Tarief:
€ 40,00 | Abonnementhouder
€ 45,00 | Niet abonnementhouder

In de spreekkamer in de huisartsenpraktijk komen onderwerpen aan bod die ook op verjaardagen zomaar over tafel gaan, én problemen die niet, of alleen in de privésituatie besproken worden. U dient het gesprek dan ook open, eerlijk en veilig te voeren. U draagt zorg voor structuur en heeft de regie t.b.v. het stellen van een (differentiaal) diagnose en het gezamenlijk vaststellen van het behandelplan. Hoe zorgt u voor die regie en structuur in het consult? Wat moet u vooral doen en wat kunt u beter laten? Hoe besteedt u aandacht aan de relatie met de patiënt en komt u te weten wat echt de hulpvraag is?

Doelstelling
Na afloop van de e-learning heeft u inzicht in de opbouw van het huisartsgeneeskundig consult en de taken die u hierin heeft als hulpverlener. U ontwikkelt de kerncompetentie communicatie waarbij u uitleg en tips krijgt aangereikt. Dit ter ondersteuning van het medisch handelen tijdens het consult. Samen met de patiënt en diens naasten bevordert u de patiëntempowerment, waardoor de patiënt actief kan participeren in het vaststellen en uitvoeren van het behandelplan.

Aan bod komt:

  • Het consultmodel van Silverman;
  • Informatie inwinnen over probleem, beleving en hulpvraag;
  • Communiceren bij lichamelijk onderzoek;
  • Effectief informatie geven over bevindingen, werkhypothese en prognose;
  • Relatie opbouwen met de patiënt en diens naasten;
  • Structuur aanbieden in het consult;
  • Beleid, gezamenlijke besluitvorming en afronding van het consult.

Doelgroep
Bent u een VS, PA, vios, student PA, basisarts of huisarts in opleiding die net werkzaam is, of gaat werken, in de huisartsenzorg? Deze e-learning is speciaal voor u ontwikkeld.
Bent u als VS, PA of huisarts al langer werkzaam in de huisartsenzorg? En wilt u uw kennis weer eens opfrissen over oorpijn? Ook dan is deze e-learning interessant voor u.