VS en PA mogen medicatie voorschrijven

Wet BIG en voorbehouden handelingen

De VS en PA zijn bevoegd om zelfstandig voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren. Dit staat vanaf 1 september 2018 in de Wet BIG.

In de wet staat niet om welke voorbehouden handelingen het nu concreet gaat. Iedere huisartsenpraktijk of post moet dat zelf bepalen en vastleggen. In de huisartsenzorg gaat het vaak om het voorschrijven van UR-geneesmiddelen, injecteren, hechten en katheteriseren.

Onder voorwaarden

Het indiceren en uitvoeren voorbehouden handelingen kunnen de VS en PA doen onder voorwaarden. Zo moet het gaan om handelingen die:

  • de wet aan VS en PA toekent
  • vallen binnen het deskundigheidsgebied
  • beperkt complex en routinematig zijn
  • waarvan de risico's zijn te overzien
  • waarvoor een richtlijn, standaard of protocol bestaat

Ook delegeren aan anderen

Een VS en PA mogen een opdracht geven aan derden om een voorbehouden handeling uit te voeren waarvoor zij zelf zelfstandig bevoegd en bekwaam zijn. Dat betekent dat een VS of PA het injecteren van een geneesmiddel kan delegeren aan de doktersassistent. Net als een huisarts moet de VS of PA een aantal voorwaarden in achtnemen die in artikel 38 van de wet staan.

Wie is verantwoordelijk? Huisarts of VS?
Hebt u een vraag?
Handreiking implementatie taakherschikking

KNMG, V&VN VS en NAPA beschrijven drie stappen bij het implementeren van wettelijke regeling voor taakherschikking.

lees verder
Checklist voor verantwoordelijksverdeling

Dertien aandachtspunten voor afspraken over verantwoordelijkheden als meerdere zorgverleners zijn betrokken.

lees verder
Deel deze pagina: