Taakherschikking of taakdelegatie

Weet u het onderscheid tussen taakherschikking en taakdelegatie? Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt maar er is toch echt een onderscheid. Om elkaar goed te begrijpen is het belangrijk dat we hetzelfde verstaan onder een begrip.

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen verschillende beroepen. Bij taakdelegatie ligt dat anders. Ook beroep en functie worden vaak verward. Wij hebben de definities voor uw op een rij gezet.

Niet nieuw

Het verdelen van taken van huisarts naar andere professionals is al jaren aan de gang. Eerst was er de doktersassistent die administratieve en later ook medisch taken overnam. Later volgden de POH, POH-GGZ, VS en PA. Maar ook de fysiotherapeut en verloskundige namen al eerder werk over van de huisarts. Taken verdelen tussen professionals is van alle tijden en nooit af.

Alle begrippen op een rij
Hebt u een vraag?
Taakherschikking meer dan VS of PA
Deel deze pagina: