Vandaag leren, morgen gebruiken

Nascholing voor huisartsen

Bent u lid van een toetsgroep in Zuidoost-Brabant? Wilt u dat wij uw accreditatiepunten voor fto en dto toevoegen in uw dossier? En komt u regelmatig naar onze nascholingen? Dan is ons abonnement iets voor u. Wilt u alleen uw accreditatiepunten laten bijschrijven? Kies dan voor de accreditatieservice.

Online nascholen niet meer weg te denken

Veel nascholingen vinden nu online plaats. Wat betekent online nascholen voor deelnemers, sprekers en KOH?

Lees het artikel
Stimuleringssubsidie opleiden VS of PA

De termijn voor het indienen van een aanvraag is gesloten. Aanvragen die na 1 februari 2023 worden ingediend komen op een wachtlijst.

Lees meer
Deel deze pagina: