Hoe het werkt

Vergoeding voor huisartspraktijken in Zuidoost-Brabant

Huisartspraktijken in Zuidoost-Brabant die knelpunten ervaren in de zorg voor patiënten met achterstandsproblematiek kunnen bij FAZOB een vergoeding aanvragen voor scholingen, diensten, activiteiten en projecten die bijdragen aan het verminderen van de werkdruk, het bevorderen van de bereikbaarheid en beschikbaarheid en het verhogen van de kwaliteit van zorg in hun wijk. Een aanvraag voor een vergoeding dient te voldoen aan een aantal criteria. Op basis van deze criteria beoordeelt de coördinator of de onafhankelijke toetsingscommissie de aanvragen. Op basis van het soort aanvraag, de criteria en het aangevraagde bedrag beoordeelt de coördinator of de toetsingscommissie of de aanvraag voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt.

Bij FAZOB streven we naar transparantie, objectiviteit en het stimuleren van de implementatie van waardevolle activiteiten en projecten die bijdragen aan de verbetering van de zorg in achterstandswijken in Zuidoost-Brabant.