Hoe het werkt

Hoe het werkt

Aanvraagprocedure en beoordelingscriteria bij FAZOB

Bij FAZOB wordt elke aanvraag zorgvuldig getoetst en beoordeeld, met als resultaat een al dan niet geheel of gedeeltelijk toegekende subsidie. Deze toetsing gebeurt op basis van duidelijk gecommuniceerde randvoorwaarden en criteria, die uitvoerig omschreven staan op deze website.

Onafhankelijke toetsingscommissie; garantie voor objectiviteit

Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de aanvragen voor projecten bij FAZOB. Dit waarborgt een objectieve beoordeling van alle ingediende voorstellen. Het is belangrijk te benadrukken dat bij de projecten een eigen bijdrage verplicht is.

Aanvraagperiodes

Aanvragen kunnen op verschillende momenten worden ingediend. Voor "standaardproduct" en "succesvol product andere regio" is dit het hele jaar door mogelijk. Voor projecten gelden specifieke periodes, met een vastgestelde uiterste indiendatum. Deze data worden duidelijk gecommuniceerd op onze website.

Inspiratie via de landelijke projectendatabase van AF-Nederland

Om te inspireren en ideeën aan te reiken, verwijzen we graag naar de landelijke projectendatabase van het AF-Nederland. Deze database bevat een schat aan projecten die mogelijk als voorbeeld kunnen dienen voor toekomstige initiatieven. Kijk voor meer informatie op: AF Nederland Projectendatabase

Bij FAZOB streven we naar transparantie, objectiviteit en het stimuleren van waardevolle producten en projecten die bijdragen aan de verbetering van achterstandsgebieden en ondersteuning in Zuidoost-Brabant.