Privacybeleid

KOH vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leggen wij uit hoe wij dat doen.

Waarvoor verwerkt KOH persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om inschrijvingen, betalingen en accreditatie van nascholingen goed te laten verlopen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor het uitvoeren van projecten, overige diensten en als u bij ons solliciteert. Uw gegevens gebruiken wij ook voor het sturen van uitnodigingen voor nascholingen en (nieuws)berichten of als er een wettelijke reden is.

KOH verwerkt persoonlijke gegevens als: naam, contactgegevens (privé en zakelijk) waaronder e-mailadres en telefoonnummer, functienaam, organisatie, (BIG)registratienummer, betalingsgegevens, geboortedatum, BSN-nummer, btw en KvK nummer.

Bewaartermijn

KOH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van onze leveranciers die toegang hebben tot persoonsgegevens dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u een account heeft bij KOH dan kunt u uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien door in te loggen. Geen account? Dan kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage indienen bij KOH. Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.

Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Graag ontvangen wij een schriftelijk verzoek. Wij passen uw gegevens zo snel mogelijk aan.

Wilt u dat wij uw persoonsgegeven niet of beperkt verwerken? Of wilt u uw gegevens laten verwijderen? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek. Wij nemen dit zo snel mogelijk in behandeling.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

  • als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft
  • als wij een leverancier inschakelen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt. In dat geval sluit KOH met de leverancier een overeenkomst die voldoet aan de AVG.
  • als wij dit moeten op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer openstaat

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Social media

Onze uitnodigingen, (nieuws)berichten en website bevatten buttons om informatie te kunnen delen via social media zoals LinkedIn, Facebook en YouTube. Als u op deze button klikt wordt u direct doorgeleid naar de betreffende website. KOH plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk deze derde partijen via hun website wel. Daar hebben wij geen invloed op. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze partijen te raadplegen als u wilt weten hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Klacht

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u een klacht bij ons indienen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.

Contact met KOH

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of uw persoonsgegevens wilt opvragen, wijzigen of laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.

Voor het laatst gewijzigd op 19 september 2022