Voorwaarden toetsgroep

Criteria toetsgroep

De samenstelling van de toetsgroep moet voldoen aan een aantal criteria. Een daarvan is dat de groepsleden minstens twee keer per jaar bij elkaar komen voor een scholing. De inhoud van die bijeenkomsten moet vervolgens voldoen aan een aantal criteria:

  • programma is 'van, voor en door' huisartsen
  • 'interdokter-variatie' is zichtbaar. Dat kan door in de bijeenkomst vragen aan de orde te laten komen als: ' Hoe doe ik het?', 'Hoe doe jij het?', 'Waar en waarom zijn er verschillen?', ' Hoe zou het eigenlijk moeten?' en 'Wat spreken we nu af?'
  • na iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt van de inhoud en afspraken
  • deelnemers ondertekenen de presentielijst
  • Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) begeleidt de scholing en bewaakt de kwaliteit

De Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM) beoordeelt op basis van het verslag of de bijeenkomst wordt geaccrediteerd. Zonder begeleiding van de toetsgroep door een EKC kan de PAM niet accrediteren.

Jaarplan

Ieder jaar moet de toetsgroep een onderwijsplan maken en laten goedkeuren door de PAM. Gebruik daarvoor ons formulier. Het jaarplan moet jaarlijks vóór 15 januari in het bezit zijn van KOH. Data en onderwerpen kunt u gedurende het jaar wijzigen. Het is niet nodig om deze veranderingen aan ons door te geven.

Verslag

Uiterlijk twee weken na afloop van iedere toetsgroep moet het verslag van de bijeenkomst in ons bezit zijn. De EKC is verantwoordelijk voor het schrijven en versturen van het verslag maar kan deze taak delegeren aan een van de toetsgroepleden.

Presentielijst

Binnen twee weken na afloop van de bijeenkomst moet de getekende presentielijst in ons bezit zijn. Maak een scan of foto en stuur die naar: accreditatie@stichtingkoh.nl.

U kunt gebruik maken van onze presentielijst of er zelf een maken. Zorg ervoor dat deze voldoet aan de voorwaarden.

Toekenning
Tijdens het kalenderjaar kent de PAM onder voorbehoud accreditatiepunten toe. Aan het einde van ieder kalenderjaar gelden alle verslagen samen als jaarverslag. Na ontvangst van alle vereiste documenten (jaarplan, verslagen en presentielijsten) worden de onder voorbehoud toegekende accreditatiepunten in het persoonlijk dossier van de deelnemende huisarts definitief bijgeschreven.

Abonnement of accreditatieservice
Bijschrijven van accreditatiepunten in het persoonlijk dossier van de deelnemer kan alleen als u een abonnement heeft bij KOH of de accreditatieservice gebruikt.

Vragen?

Stuur een e-mail naar: accreditatie@stichtingkoh.nl.

Deel deze pagina: