Disclaimer

Aan de website van KOH besteden wij veel aandacht. Wij streven naar zo volledig mogelijke en actuele informatie. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie compleet, juist of actueel is. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend. KOH en/of auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed, gebruik van de informatie en/of ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de informatie op onze site. Dat geldt ook voor eventuele overlast, schade of ongemak daaruit voortvloeiend.

Hyperlinks

In teksten op onze website gebruiken wij hyperlinks naar externe internetsites. KOH is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze sites; deze beheren andere partijen.

Intellectueel Eigendom

Het intellectueel eigendom (IE) van de door KOH ontwikkelde producten en informatie op deze website berust bij KOH. Alle informatie, afbeeldingen en/of audio- en beeldmateriaal mag u, voor zover deze informatie geen persoonsgegevens bevat, gebruiken mits bronvermelding.  Het door de spreker ontwikkelde onderwijsmateriaal wordt alleen verspreid met uitdrukkelijke toestemming van de spreker.

Voor het laatst gewijzigd op 19 september 2022.