VS en PA zijn taakherschikkers
Ze nemen taken over van de huisarts

VS & PA in de huisartsenzorg

De verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) worden ook wel taakherschikkers of zorgmasters genoemd. Door taken over te dragen aan de VS of PA kan de huisarts zich richten op andere zorgvragen. Niet iedere hulpvraag is zo complex dat een huisarts die moet behandelen.

De VS en PA behandelen patiënten van jong tot oud die voor een alledaagse klacht contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Net zoals een huisarts nemen de VS en PA een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek, stellen een diagnose, geven advies of schrijven medicijnen voor. Ze werken zelfstandig en overleggen als het nodig is met de huisarts.
De VS GGZ in de huisartsenzorg behandelt zelfstandig patiënten met medisch-psychiatrische en psychologische klachten. Ze nemen een anamnese af, doen psychologisch en psychiatrisch onderzoek, stellen een diagnose, geven uitleg, stelt een behandeling- of begeleidingstraject op en/of schrijft medicatie voor.

Master opleiding

Zowel de VS AGZ als GGZ is een BIG-geregistreerde verpleegkundige met als vooropleiding hbo verpleegkunde. Een PA heeft eerst een hbo opleiding in de gezondheidszorg gedaan, zoals fysiotherapie, verlos- of verpleegkunde. Beiden hebben een masteropleiding gevolgd: de Master Advanced Nursing Practice (MANP) of de Master Physician Assistant (MPA).

Beroepsverenigingen

De V&VN VS is de beroepsvereniging voor de VS, voor de PA is dit de NAPA. Op hun websites vindt u informatie over het beroep, het beroepsprofiel, lidmaatschap en andere ontwikkelingen.

Specialismen

De VS kent vanaf 1 januari 2021 twee specialismen: algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De VS  in de huisartsenzorg valt onder het specialisme AGZ. De PA kent geen specialismen.

Geen nurse practitioner meer

In 2009 is de term nurse practitioner vervangen door de wettelijk beschermde titel verpleegkundig specialist.

Veel overeenkomsten tussen de VS en PA

In de huisartsenzorg lijken de functies op elkaar. Met de V&VN VS en NAPA brachten wij in beeld wat de VS & PA bindt en onderscheidt.

bekijk de infographic
Feiten over VS en PA in één handig overzicht

Hoe lang duurt de opleiding van de PA? Wat zijn de instroomeisen? Wat zijn de bevoegdheden van een VS? Het staat nu voor u op een rij.

bekijk de infographic
PA aan het werk
VS in actie
Feiten en cijfers over de VS en PA in de huisartsenzorg
Meer informatie over VS en PA
Bekijk onze publicaties
Hebt u een vraag?
Deel deze pagina: