Ontdek de voordelen van ons abonnement
Kijk snel

Toetsgroepen

Eens in de 5 jaar moet u zich laten herregistreren. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal eisen. Een van de voorwaarden is dat u per 5 jaar 200 uur geaccrediteerde nascholing volgt. Ten minste 10 uur daarvan moet intercollegiale toetsing zijn onder begeleiding van een EKC.

Intercollegiale toetsing kan zijn fto (farmacotherapeutisch) en dto (diagnostisch) toetsgroeponderwijs. Maar u kunt ook denken aan supervisie- en intervisiegroepen. De aanwezigheid van een EKC bij deze bijeenkomsten is verplicht. Deze bijeenkomsten kunt u door ons laten accrediteren als u een abonnement heeft of de accreditatieservice afneemt.

Toetsgroepen moeten ieder jaar vóór 15 januari een jaarplan indienen bij KOH. In het plan staan de data en onderwerpen van de bijeenkomsten. Het is mogelijk om in de loop van het jaar een datum of onderwerp aan te passen. Lees de voorwaarden. Na iedere bijeenkomst maakt de EKC een verslag en levert de presentielijst in bij KOH. Wij schrijven vervolgens de door de PAM toegekende accreditatiepunten bij in het persoonlijk dossier van de huisarts.

Toetsgroepen online

De KNMG is met een tijdelijk, maar passend alternatief gekomen om toetsgroepen ook virtueel voor accreditatie in aanmerking te laten komen. De bestaande systematiek van het indienen van het jaarplan, verslag en presentielijst blijft van kracht. Al begrijpen we natuurlijk dat een paraaf nu niet mogelijk is.

Verpleegkundig specialist (VS)

Verpleegkundig specialisten die deelnemen aan toetsgroepen in Zuidoost-Brabant kunnen deze bijeenkomsten door ons laten accrediteren. Dit kan alleen als u een abonnement heeft of de accreditatieservice afneemt.

Physician Assistant (PA)

Werkt u als PA in een huisartsenpraktijk en neemt u deel aan een toetsgroep in Zuidoost-Brabant? Dan kan KOH zorgen voor de bewijslast die u moet uploaden in uw persoonlijk dossier om accreditiepunten te verkrijgen. Lees hier meer over.

Specialist Ouderengeneeskunde

Neemt u samen met huisartsen deel aan intercollegiale toetsing zoals een fto of een PATZ bijeenkomst? Wilt u hiervoor accreditatiepunten? Dat kan als u zich aanmeldt voor onze accreditatieservice.

Deel deze pagina: