In de huisartsenzorg lijken de functies op elkaar
Wat doen een VS & PA in de huisartsenpraktijk?

Veel overeenkomsten

De taken van de VS en PA lijken in de huisartsenzorg op elkaar. Beiden werken in een huisartsenpraktijk en/of op de huisartsenpost. Allebei besteden ze een groot deel van hun tijd aan het behandelen van alledaagse klachten bij patiënten met uiteenlopende leeftijden. Bovendien hebben de VS en PA dezelfde wettelijk bevoegdheden.

Toch een onderscheid

De PA werkt in het medisch domein, heeft een bredere medische scholing dan een VS en behandelt daarom een breed scala van klachten. De VS daarentegen integreert medische en verpleegkundige zorg. In tegenstelling tot een PA behandelt ze over het algemeen meer de alledaagse klachten. Met haar verpleegkundige blik ligt de meerwaarde van de VS in de zorg voor een specifieke doelgroep zoals ouderen. Meer dan een PA is de VS geschoold in het uitvoeren van kwaliteitsprojecten en kan de verbindende schakel zijn vanuit de huisartsenpraktijk naar het wijkteam. Op de huisartsenpost is er minder verschil tussen een VS en PA. Beiden behandelen vaak voorkomende spoedeisende zorgvragen.

Het grijze gebied

De praktijk is weerbarstig. Zo zien we dat het werk van sommige VS'en erg veel lijkt op dat van een PA. Ze behandelen niet alleen alledaagse klachten maar zien net als een PA veel meer aandoeningen. Ze worden niet ingezet voor een doelgroep maar doen vooral spreekuur en visites. Andersom kan ook. Sommige PA's richten zich net als een VS naast de alledaagse klachten ook nog op een specifieke doelgroep zoals ouderen.

Andere accenten in takenpakket

Vijf factoren bepalen waarom het takenpakket van iedere VS of PA andere accenten heeft:

  1. De visie van de huisarts. Waarvoor wil hij de VS of PA inzetten?
  2. De vooropleiding en werkervaring van de VS en PA. Een PA die bijvoorbeeld voorheen fysiotherapeut was kan zich meer richten op klachten van het bewegingsapparaat.
  3. Groei. Doorgaans zien de VS en PA direct na de opleiding een afgebakende groep klachten en patiënten. Naarmate ze meer ervaring krijgen breidt dit pakket uit.
  4. De context van de praktijk is bepalend. Staat de huisartsenpraktijk in een achterstandswijk of in een wijk waar veel jonge gezinnen wonen?
  5. Ontwikkelingen in de zorg. Als zorg verschuift van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk dan krijgt de huisarts het drukker. Hij kan op zijn beurt weer taken overdragen aan de VS of PA.

Wie kiest u?

De keuze voor een VS of PA hangt allereerst af van het probleem dat opgelost moet worden. Wat wil een huisartsenpraktijk of post bereiken? Zorg voor ouderen verbeteren of alleen de druk op het spreekuur verminderen? Hebt u al een goede POH ouderenzorg en bent u op zoek naar iemand die vooral medische taken overneemt? Als u weet wat u wilt, kunt u een betere keuze maken.

VS of toch PA worden?

Hbo opgeleide paramedici kunnen alleen PA worden. Hbo verpleegkundigen kunnen kiezen: de VS óf PA opleiding. Zij moeten zich afvragen of ze vooral medische taken willen overnemen van de huisarts. Als dat het geval is dan ligt de keuze voor de PA voor de hand. Liever de verpleegkundige expertise behouden? Dan lijkt de VS opleiding meer geschikt.

Feiten over VS en PA in één handig overzicht

Hoe lang duurt de opleiding van de PA? Wat zijn de instroomeisen? Wat zijn de bevoegdheden van een VS? Het staat nu voor u op een rij.

bekijk de infographic
Bent u een huisarts? Denkt u na over een VS of PA?

Wij hebben nu voor u de belangrijkste vragen die u zichzelf moet stellen op een rij gezet. De vragen helpen u  bij het maken van keuzes.

bekijk de infographic
Opleidingen tot VS en PA
Hebt u een vraag?
Deel deze pagina: