Ontdek de voordelen van een abonnement
Gratis deelname aan een Sandwichdag

Ontdek de voordelen van een abonnement

Word abonnementhouder bij KOH en profiteer van:

  • Kortingen op alle nascholingen en e-learnings.
  • Gratis deelname aan één Sandwichdag oftewel 6 gratis accreditatiepunten per kalenderjaar.
  • Registratie accreditatiepunten toetsgroeponderwijs in uw persoonlijk dossier.

Kosten per 01-01-2024: € 415,-

Meld u aan
Download het machtigingsformulier. Vul het formulier in en stuur dit per post of gescand per mail aan ons toe. Lees voor het aanmelden eerst onze voorwaarden.

Account
Vergeet niet om meteen een account aan te maken op onze website.

Waarom een abonnement of accreditatieservice?
Eens in de 5 jaar moet u zich laten herregistreren. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal eisen. Een van de voorwaarden is dat u per 5 jaar 200 uur geaccrediteerde nascholing volgt. Ten minste 10 uur daarvan moet intercollegiale toetsing zijn onder begeleiding van een EKC.

Hebt u een aantal keren per jaar een fto- of dto bijeenkomst met uw collega's? Dan wilt u accreditatie voor deze bijeenkomsten. De betrokkenheid van een EKC is dan verplicht. Daarnaast is de PAM nodig om het intercollegiaal toetsgroeponderwijs volgens landelijke richtlijnen te beoordelen, om vervolgens het onderwijs te kunnen accrediteren.

In de meeste regio’s in Nederland wordt de EKC en de PAM ondersteund door een perifere organisatie die een zogeheten ‘Instellingsaccreditatie’ heeft. KOH heeft ook een Instellingsaccreditatie en dit geeft KOH de bevoegdheid om onder strenge voorwaarden zelf onderwijs te accrediteren. KOH is door het ABC1 cluster van het KNMG erkend. We worden gecontroleerd door het ABC1.

Alle huisartsen in de regio kunnen door de regionale structuur mee profiteren van innovatieve ontwikkelingen in de deskundigheidsbevordering door de inzet van de PAM met de daarbij horende structuur van de instellingsaccreditatie. De accreditatieservice is zodoende geen individueel lidmaatschap van KOH, maar er is gekozen voor een collectiviteitsbijdrage.

In de regio Zuidoost Brabant hanteren we een tarief per deelnemende huisarts. In dit tarief zit de accreditatie voor al uw toetsgroepactiviteiten (intervisie, DTO, PTO, FTO) ongeacht het aantal bijeenkomsten. Met deze bijdrage neemt KOH niet alleen het administratieve proces van de EKC en PAM uit handen, maar er wordt ook een proactieve en wezenlijke bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van allerlei nascholingsinitiatieven in de regio geleverd. We worden gevisiteerd door het ABC1-cluster en het functioneren van de PAM wordt getoetst.

Wij bieden deze service ook aan voor verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde die deelnemen aan toetsgroepen in Zuidoost-Brabant.

Wilt u geen abonnement? Misschien is dan de accreditatieservice iets voor u.

Deel deze pagina: