Skillmix-instrument

De beste personeelssamenstelling voor de optimale zorg

De vraag naar zorg neemt toe én verandert. Eén van de grootste uitdagingen voor de huisartsenzorg is het optimaal inzetten van personeel, afgestemd op die zorgvraag. Borging van kwaliteit en toegankelijkheid tegen aanvaardbare kosten staan daarbij centraal. En er is schaarste op de arbeidsmarkt.

Zorgvragen bij de huisarts of de huisartsenpost zijn zeer divers. Het team in de huisartsvoorziening heeft dan ook een mix aan deskundigheden ("skills") nodig om zorg op maat te kunnen leveren. Dit vraagt om strategisch personeelsmanagement. Om huisartsen en managers daarbij te helpen maakten KOH en NIVEL een handig digitaal hulpmiddel: het Skillmixinstrument.

Het Skillmix-instrument is een gratis toegankelijke online applicatie voor zowel de huisartsenpraktijk als de huisartsenpost. Oók op regioniveau kan het instrument worden gebruikt. De gebruiker kan zelf informatie over de eigen organisatie invoeren. Het instrument levert allereerst feedback op de functiesamenstelling van het personeel, door deze af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen. Daarnaast biedt het instrument handvatten om na te denken over oplossingsrichtingen zoals taakherschikking en personeelsbehoud.

Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met LHV en InEen en gefinancierd door het ministerie van VWS en SSFH.

Nieuw Skillmix-instrument huisartsenzorg
Doorontwikkeling Skillmix-instrument huisartsenzorg
Deel deze pagina: