Voeden, bewaken en uitdragen

Dat zijn de taken van de stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn. Ze voeden de agenda van het kenniscentrum vanuit de praktijk, opleidingen, beroeps- en koepelorganisaties, financiers en overheid. Bewaken de voortgang in het bijzonder van de functies van de VS en PA. En dragen kennis verder uit het veld in.

De stuurgroep leden zijn de ambassadeurs van het kenniscentrum. In de stuurgroep van het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn zijn vertegenwoordigd:

 • Ineen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Huisartsenopleiding Nederland
 • Hogescholen Master Advanced Nursing Practice (MANP)
 • Hogescholen Master Physician Assistants (M-PA)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, afdeling Verpleegkundig Specialisten (VS) en afdeling Praktijkondersteuners(POH)/Praktijkverpleegkundigen (PVK) (VenVN-VS en VenVN-POH/PVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA)
 • Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagement (NVvPM)
 • Pati├źntenfederatie Nederland
 • NederLand Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

Het Ministerie van VWS is aanwezig als waarnemer.

Deel deze pagina: