Kanker in verschillende culturen

Inzicht krijgen in een andere cultuur is van groot belang voor de behandeling van en voorlichting over kanker. Met welke gewoontes dient u rekening te houden om iemand zo therapietrouw mogelijk te laten zijn? En hoe bouwt u aan een goed contact tussen hulpverlener en patiënt? Welke hulpmiddelen passen bij de doelgroep? Hoe kunnen zorgverleners kanker onder migranten bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat deze groep actuele en juiste informatie over kanker ontvangt?

Culturele en religieuze aspecten spelen een grote rol bij een hulpvraag van patiënten uit verschillende culturen. Voor een goede vertrouwensrelatie, de diagnostiek en de behandeling bij migranten is kennis van de culturele en religieuze achtergrond belangrijk.

Met behulp van casuïstiek en rollenspellen komen verschillende situaties aan bod. Met deze handvatten kunt u het gesprek over gebruiken en tradities aangaan met de patiënt en/of de familie. Dit kan een opening zijn voor een goede vertrouwensrelatie waarin adviseren en behandelen gemakkelijker wordt. Patiënten met een andere culturele achtergrond en hun familie zijn soms geneigd hulpmiddelen te zoeken binnen de eigen cultuur, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen. Met kennis hierover kunt u bepaalde gebruiken herkennen en uw advies en behandeling mogelijk beter afstemmen.

Welke vragen komen ook aan bod?

  • Waar loopt u in de dagelijkse praktijk tegenaan?
  • Wat belemmert u om goede zorg te geven?
  • Wat zijn risicovolle gewoontes van de patiënt?

Sommige niet-westerse migranten hebben te maken met een taboe op kanker. Daarnaast mist een deel van deze doelgroep basisinformatie over risicofactoren, signalen, de aandoening zelf, behandelmogelijkheden en voorzieningen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat migranten te lang wachten voordat ze meedoen aan bevolkingsonderzoek, naar de huisarts gaan en gebruik maken van thuiszorg of psychosociale ondersteuning.

Goed om te weten
  • Doelgroep: huisarts, VS en PA
  • Accreditatie: 3 punten
  • Trainers: Stichting Voorlichters Gezondheid
  • Regio: Zuidoost-Brabant
Informatie en offerte

Meer informatie ontvangen over deze nascholing? Of interesse in een andere dienst van KOH? Vul dan het formulier in.

Vraag informatie aan

FAZOB is er voor huisartspraktijken in Zuidoost-Brabant die knelpunten ervaren in de zorg voor patiënten met achterstandsproblematiek. Bent u benieuwd naar de financieringsmogelijkheden voor deze nascholing? Kijk dan op de pagina van FAZOB.

subsidie aanvraag fazob
Deel deze pagina: