Doen waar u goed in bent

Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen verschillende beroepen. De bekendste taakherschikkers zijn de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA).

Taakherschikking is een manier om de huisartsenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te borgen. Het is een middel, geen doel op zich.

De gedachte achter taakherschikking is dat de patiënt:

  • op het juiste moment
  • van de juiste zorgverlener
  • de juiste zorg krijgt

Breder zien

Niet alleen taakherschikking maar ook taakdelegatie biedt kansen. Niet iedere huisarts is geholpen met een VS of PA. Ook de doktersassistent, POH of praktijkverpleegkundige kan taken overnemen. Het gaat om het inzetten van de juiste deskundigheid bij een hulpvraag. Gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.

Taakherschikking helpt

We moeten het anders doen. De werkdruk bij huisartsen stijgt. Omdat we ouder worden en we langer thuis wonen, doen steeds meer Nederlanders een beroep op de huisarts. Maar niet iedere hulpvraag is zo complex dat een huisarts die moet behandelen. Waarom niet andere professionals inzetten die net zo'n goede zorg bieden?

Toolbox

Op onze website staan praktische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een checklist, voorbeeld projectplan. Gebruik ze, daar zijn ze voor.

Wat is het doel van taakherschikking?
Leidt taakherschikking tot betere zorg?
Wat doet het kenniscentrum?
Bekijk onze publicaties
Alle begrippen op een rij
Hebt u een vraag?
Deel deze pagina: