Onze voorwaarden

Op deze pagina staan de nascholingsvoorwaarden die gelden voor onze (online) nascholingen, trainingen, symposia of congressen.

Inschrijven en betalen

  • U kunt zich alleen inschrijven via de website van KOH.
  • Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling hebben ontvangen.
  • Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
  • Uiterlijk tien werkdagen voor de nascholing ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname en nadere informatie.
  • Als de nascholing van uw keuze vol is dan kunt u klikken op de knop reserveren. Uw naam komt op een reserveringslijst. Dit gebeurt op volgorde van ontvangst. Bij een afmelding nemen wij contact op met de eerst volgende persoon op de reserveringslijst.

Annuleren

U kunt uw inschrijving alleen annuleren door ons een e-mail te sturen of het contactformulier op onze website in te vullen. Vergeet niet uw naam, de naam en datum van de nascholing en uw bankrekeningnummer (met de naam van de begunstigde) te vermelden.
U hebt een bedenktijd van 14 dagen. Dat betekent dat u binnen twee weken kosteloos een nascholing kunt annuleren.

Na 14 dagen hanteren wij annuleringskosten. Die bepalen wij aan de hand van de datum van de nascholing:

  • meer dan vier weken voor aanvang van de nascholing betaalt u 25% van het inschrijftarief;
  • bij vier tot twee weken voor aanvang van de nascholing betaalt u 50% van het inschrijftarief;
  • korter dan twee weken voor aanvang van de nascholing betaalt u 100% van het inschrijftarief.

De annuleringsdatum is de dag waarop wij uw e-mail of het contactformulier ontvangen. De annuleringskosten verrekenen wij met het bedrag dat u al betaald heeft. Dit bedrag wordt uiterlijk binnen drie weken teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer.

Noot: U kunt annuleringskosten voorkomen door iemand anders uw plaats te laten innemen als verhinderd bent. Laat ons dit per e-mail uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de nascholing weten.

Annuleren of wijzigen door KOH

Als het aantal inschrijvingen naar ons oordeel onvoldoende is of als er een andere reden is waarom de nascholing niet kan door gaan dan kunnen wij de bijeenkomst verschuiven naar een andere datum en/of tijdstip of annuleren. Als de nieuwe datum en/of tijdstip u niet schikt kunt u in dit geval de nascholing kosteloos annuleren. U krijgt dan het betaalde bedrag terug. Als wij de nascholing annuleren krijgt u uiteraard uw geld terug.

Wij kunnen het programma, de locatie, de docent, de inhoud van de nascholing en/of het onderwijsmateriaal wijzigen.

Gedragscode geneesmiddelen reclame

KOH houdt zich aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame.

Vooropleidingseisen
Dit is niet van toepassing. Indien er wel specifieke vooropleidingseisen van toepassing zijn zal KOH deze expliciet vermelden in het aanbod.

Wijziging van de nascholingsvoorwaarden

Veranderingen in onze nascholingsvoorwaarden maken wij ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding bekend op onze website of u ontvangt hierover een e-mail.

Privacy
KOH vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook ons privacybeleid.

Geheimhoudingsverklaring

KOH verplicht de spreker tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van al hetgeen de spreker bekend is geworden ten tijde van de nascholing.

Intellectueel eigendom
Het intellectueel eigendom (IE) van de door KOH ontwikkelde producten en informatie op deze website berust bij KOH. Alle informatie, afbeeldingen en/of audio- en beeldmateriaal mag u, voor zover deze informatie geen persoonsgegevens bevat, gebruiken mits bronvermelding.  Het door de spreker ontwikkelde onderwijsmateriaal wordt alleen verspreid met uitdrukkelijke toestemming van de spreker.

Laatste keer gewijzigd op 7 november 2022.

Deel deze pagina: