Betere zorg met taakherschikking

Het ministerie van VWS zet al jaren in op taakherschikking. Volgens de overheid kan taakherschikking bijdragen aan zowel de kwaliteit van zorg als aan het betaalbaar houden van de zorg, doordat het juiste niveau van deskundigheid voor een bepaalde zorgvraag wordt ingezet.

Op verzoek en met financiering van het ministerie van VWS, groeide KOH uit tot het landelijke Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn. Onze missie is goede zorg voor patiënten, zorg die toegankelijk is en betaalbaar blijft. Dat kan onder andere door de patiëntenzorg anders te organiseren. Taakherschikking en taakdelegatie zijn een middel om dat doel te bereiken.

Onze focus ligt op het positioneren van de VS en PA. Maar we hebben zeker ook oog voor de kwaliteiten van bijvoorbeeld doktersassistent, POH of praktijkverpleegkundige. Ook zij spelen een rol bij het goed verdelen van taken in het huisartsenteam.

Deel deze pagina: