Onze tarieven en voorwaarden

Voor het verzorgen van uw aanvraag brengen wij per doelgroep een bedrag in rekening ongeacht de duur en aard van de scholing en het aantal deelnemers. Vraagt u accreditatie aan voor meerdere doelgroepen dan worden de bedragen opgeteld.

Tarieven per 1-1-2024

Huisarts

€ 395,- voor een nascholing die door derden is georganiseerd (maar niet de farmaceutische industrie).

De accreditatie is ook geldig voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten.

U kunt ook een gezamenlijke nascholing voor huisartsen en medisch specialisten laten accrediteren. Denk bijvoorbeeld aan een meerdaagse nascholing of klinische les. Belangrijk is dat de bijeenkomst is gebaseerd op samenwerking.

Wist u dat wij ook accreditatiepunten toekennen aan medisch specialisten die een medische inhoudelijke nascholing voor huisartsen volgen? Deze punten tellen mee voor de herregistratie tot een maximum van 25% (10 punten) per jaar.

Een accreditatieaanvraag van of in opdracht van farmaceutische bedrijven nemen wij niet in behandeling. U kunt zich hier voor richten tot het College voor Accreditatie Cluster 1 (ABC1).

POH en praktijkverpleegkundige

De POH heeft twee beroepsorganisaties waar wij accreditatie bij kunnen aanvragen. U kunt kiezen voor één van de twee of voor beiden.
€ 265,- NVvPO
€ 295,- V&VN

U kunt uw keuze aanvinken op het aanvraagformulier.

POH-GGZ en POH-GGZ-Jeugd

Voor de POH-GGZ en POH-GGZ-Jeugd kunnen wij accreditatie aanvragen bij drie beroepsorganisaties.
€ 265,- Landelijke Vereniging POH-GGZ
€ 265,- NVvPO
€ 295,- V&VN

U kunt uw keuze aanvinken op het aanvraagformulier.

Verpleegkundig specialist

€ 305,-
U kunt alleen accreditatie aanvragen als u in dezelfde aanvraag dat ook doet voor huisartsen of als de nascholing al is geaccrediteerd voor huisartsen.

Physician assistant

€ 305,-
U kunt alleen accreditatie aanvragen als u in dezelfde aanvraag dat ook doet voor huisartsen of als de nascholing al is geaccrediteerd voor huisartsen.

Doktersassistent

€ 395,-
Kabiz hanteert in sommige gevallen afwijkende voorwaarden voor nascholingen met meerder uitvoeringen. KOH informeert u hierover op maat.

Praktijkmanager

€ 395,-
Kabiz hanteert in sommige gevallen afwijkende voorwaarden voor nascholingen met meerder uitvoeringen. KOH informeert u hierover op maat.

Fysiotherapie

€ 345,-

Maatwerk bij vier of meer bijeenkomsten

Wilt u voor vier of meer feedback-, consultatie-, casuïstiekbijeenkomsten, modulaire scholingen en/of voor klinische conferences accreditatie aanvragen? Dat kan in één aanvraag. Wij bieden dan een tarief op maat.

De aanvrager ontvangt in het vervolg twee facturen:

  1. Factuur voor de kosten van de accreditatieaanvraag per beroepsvereniging volgens de tariefstelling zoals hierboven staat vermeld. Deze factuur ontvangt de aanvrager na het verwerken van de accreditatieaanvraag in PE-online.
  2. Een factuur op basis van het aantal deelnemers waarvoor we per deelnemer € 8,50 in rekening brengen (op basis van de presentielijsten). Deze factuur ontvangt de aanvrager dus achteraf op basis van nacalculatie c.q. het aantal deelnemers.

Voorwaarden

  • De toegekende accreditatiepunten zijn één jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van de eerste bijeenkomst.
  • Accreditatie voor feedback-, consultatie- of casuïstiekbijeenkomsten zijn geldig voor een kalenderjaar.
  • Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW.
  • KOH indexeert de tarieven ieder jaar aan de hand van de CPI van het CBS.
  • De aanvrager is verplicht om te betalen, ongeacht of de scholing wel of niet plaats vindt.
  • Afwijzing van een accreditatieaanvraag geeft geen recht op teruggave van de kosten.
Deel deze pagina: