Maak kennis met de PAM van Zuidoost-Brabant

Perifeer Accreditatie Medewerker

De functie van de PAM is zoveel breder dan slechts het ondersteunen, beoordelen en aftekenen van intercollegiaal toetsgroeponderwijs.

De PAM accrediteert bijeenkomsten die derden voor huisartsen organiseren volgens landelijke richtlijnen. Verder is de PAM verantwoordelijk voor het accrediteren van toetsgroepen en ondersteunt de PAM regionale EKC-en. Daarnaast zet de PAM zich in om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inhoudelijke ontwikkelingen van allerlei nascholingsinitiatieven van derden en de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid voor alle zorgprofessionals werkzaam in de huisartsenpraktijk.

De inzet van de PAM met de daarbij horende structuur van de Instellingsaccreditatie wordt ondersteund door KOH als perifere organisatie, erkend door het Accreditatie Bureau Cluster 1 van het KNMG.

Nadia Heinen (huisarts) is de PAM van Zuidoost-Brabant en in dienst bij KOH.

Op de website van het KNMG kunt u meer lezen over de functie van de PAM. In Nederland is een dekkend netwerk van Perifeer Accreditatie Medewerkers.

Deel deze pagina: