Stagebegeleiding voor POH/ PVK en POH-GGZ

Doelgroep:
POH, PVK, POH-GGZ
Datum:
maandag 28 oktober 2024
Tijdstip:
16.00 - 20.15 uur (ontvangst vanaf 15.45 uur, tussentijds een warme maaltijd) | deze nascholing bestaat uit twee dagdelen, het tweede dagdeel vindt plaats op maandag 11 november
Locatie:
Gebouw Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP Eindhoven
Accreditatie:
7 Punten (NVvPO) | Overige deelnemers ontvangen certificaat
Tarief:
€ 450,00

Stagebegeleiding voor POH/PVK en POH-GGZ

Met deze praktijkgerichte training op HBO-niveau biedt KOH in samenwerking een unieke kans voor POH-PVK en POH-GGZ die stagiaires begeleiden. Deze training vult een lacune in het onderwijslandschap en we weten ook dat opleiden het nieuwe werven is!

Voor de begeleider biedt het de kans om nieuwe kennis en vaardigheden over te dragen, wat bijdraagt aan de persoonlijke en professionele groei. Voor de stagiair biedt een stageplek met goede begeleiding in een leerzame en ondersteunende omgeving de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en te groeien in de rol van toekomstige zorgverlener.

Opzet en leerdoelen van de training:

Het programma start met een theoretisch kader van begeleiden en beoordelen. We behandelen basisprincipes en uitgangspunten die essentieel zijn voor effectieve begeleiding. Maar we gaan verder dan alleen praten; we oefenen direct met de verkregen kennis. We duiken dieper in de aangedragen casussen en beantwoorden uw vragen. Tijdens de training werkt u aan de volgende leerdoelen:

1. Begeleiden op de Werkplek:

  • U bent zich bewust van uw rol als begeleider in de praktijk en kunt deze onderscheiden van andere rollen.
  • U past principes van constructieve feedback toe en weet hoe u effectief en ondersteunend feedback kunt geven, wat de ontwikkeling van de stagiaire bevordert.
  • U begeleidt de stagiaire naar toenemende zelfstandigheid door haar aan te moedigen tot zelfsturing, initiatief en leiderschap in haar leerproces.
  • U waarborgt een veilig leerklimaat, signaleert knelpunten met betrekking tot het leren en pakt deze effectief aan. Indien nodig werkt u samen met de leercoach van de opleiding om de stagiaire optimaal te ondersteunen.

2.  Beoordelen op de Werkplek:

  • U bent zich bewust van de subjectiviteit in het beoordelingsproces en streeft naar intersubjectiviteit door belanghebbenden zoals cliënten/patiënten, collega's, de lerende en de leercoach te betrekken
  • U  maakt gebruik van leeruitkomsten die door de opleiding worden aangereikt en past deze effectief toe bij het beoordelen van competenties in de praktijk.
  • U maakt een duidelijk onderscheid tussen jouw rol als begeleider, beoordelaar en collega. U kunt uw beoordeling goed onderbouwen met behulp van uw eigen expertise en relevante leeruitkomsten.

Door het behalen van deze leerdoelen bent u in staat om met vertrouwen en plezier uw stagiaire effectief te begeleiden en te beoordelen, voor een optimale ondersteuning in de professionele ontwikkeling van de stagiaire.

Voorbereiding
Tijdens de training wordt er zoveel als mogelijk gewerkt vanuit praktijkvoorbeelden die deelnemers zelf aandragen. Deze aanpak vormt een belangrijk uitgangspunt van deze training en vraagt van de deelnemers een voorbereiding van circa 3 uur per dagdeel. De voorbereiding bestaat uit een invullen van een vragenlijst, lezen van enkele artikelen en voorbereiden van casuïstiek.

Deze praktijkgericht training is op maat gemaakt voor de huisartsenpraktijk door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met Cohesie en wordt uitgevoerd door KOH.

Docenten: Lia de Bruyn en Patricia Ninaber, trainers HAN VDO

Deel deze pagina: