Stimuleringssubsidie 2024

De deadline voor het indienen van de aanvraag is verstreken, alle aanvragen die na 15 januari binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst.

Nieuwe stimuleringssubsidie voor studiecohort 2024
Tot 15 januari 2024 kunnen huisartsen of hun organisaties een aanvraag indienen voor stimuleringssubsidie vanuit het project ‘Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Dit geldt uitsluitend als u wil gaan starten met het opleiden van een VS/PA in september 2024.

Aanmelden

Voor het indienen van een aanvraag dient u te voldoen aan een aantal randvoorwaarden zoals een goed opleidingsklimaat en een eigen financiële bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende criteria en dient te bestaan uit:

  1. Het volledig ingevuld aanvraagformulier met een correcte en goed onderbouwde begroting

  2. Een goed onderbouwd projectplan volgen het KOH-format

    Lees voor het indienen daarom eerst de volgende informatie goed door:

Aanvraagformulier Download het aanvraagformulier inclusief het begrotingsformat

Projectplan Download het format projectplan

Hulpmiddelen

Voor het invullen van het aanvraagformulier en het schrijven van het projectplan zijn de onderstaande hulpmiddelen beschikbaar:

Deadline

U kunt het aanvraagformulier plus het projectplan vóór 15 januari 2024 sturen naar: beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl

Praktijkvoorbeelden

Onder aan deze pagina staan filmpjes die laten zien wat de VS en PA doen in een huisartsenpraktijk. Wilt u meer weten? Lees dan hoofdstuk 3 uit ons rapport over de VS en PA.

Beoordeling

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. Bij een toekenning krijgt u ook bericht over de hoogte van het bedrag. De stimuleringssubsidie is aldus géén van tevoren vastgesteld bedrag. Voor het project is een beperkt budget beschikbaar. Hiermee worden zoveel mogelijk opleidingsplaatsen in Nederland gerealiseerd.

Aanvulling op huidige subsidieregeling

Deze stimuleringssubsidie is een aanvulling op de bestaande subsidieregeling van de hogeschool. De bedoeling is om huisartsen en hun organisaties zo een extra impuls te geven om op te leiden. Meer informatie over de subsidieregeling van de hogeschool kunt u vinden op de websites van de scholen die de opleiding tot VS en PA aanbieden.

Vragen?

Wilt u meer informatie stuur een e-mail naar de beoordelingscommissie of bel 040 – 231 06 20.

In 5 stappen naar projectplan voor VS of PA
Wat schrijft u in een projectplan?
PA aan het werk
VS in actie
Deel deze pagina: