Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden

Randvoorwaarden en criteria

Voorwaarden

 • Aanvragers zijn huisartsen(organisaties) werkzaam in dag- en/of avond-, nacht- en weekendzorg.
 • De aanvrager verleent alle medewerking aan het onderzoek, biedt goede toegang tot onderzoeksdata en registreert bij voorkeur ADEPD.
 • De aanvrager is bereid te rapporteren over de voortgang, inzage te bieden in de financiële administratie, overleg te voeren met en/of bezoek te ontvangen van de projectleider.
 • De aanvrager is verplicht een substantieel deel van de kosten te financieren en zorgt zo mogelijk voor cofinanciering.
 • Per leerwerkplek is een ondertekende 'overeenkomst duaal onderwijs' met de hogeschool, de opleider/leerwerkplek en de student afgesloten op 31 augustus voorafgaand aan de start van de opleiding in september.
 • De aanvrager sluit een samenwerkingscontract met KOH in het kader van het project 'Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg' en handelt conform.

Beoordelingscriteria

 • Een volledig en duidelijk ingevuld aanvraagformulier + een eigen goed onderbouwd projectplan met toekomstperspectief volgens het verplichte format van KOH:
  • probleemstelling, argumenten voor de inzet van verpleegkundig specialist of physician assistant;
  • plan van aanpak, zowel voor het opleiden als voor de structurele inzet;
  • beschrijving draagvlak in de praktijk en/of de organisatie;
  • lange termijn visie ofwel een toekomstperspectief voor de verpleegkundig specialist of physician assistant in de praktijk of organisatie.
 • Transparante en goed onderbouwde begroting volgens het format in het aanvraagformulier met daarin gespecificeerde kosten, opbrengsten en verantwoording van het aangevraagde bedrag. Onder andere toelichting van:
  • de kosten en opbrengsten;
  • de verplichte financiële eigen bijdrage;
  • eventuele cofinanciering;
  • het tekort dan wel het gevraagde bedrag.
 • Een substantiële financiële eigen bijdrage is verplicht en transparant.
 • Eventuele cofinanciering is transparant.
 • Er is voorzien in geschikte, goed voorbereide huisartsopleiders (minimaal 2 opleiders) en leerwerkplekken.
 • Er is voorzien in een deugdelijke werving- en selectieprocedure van kandidaten voor de functie van verpleegkundig specialist in opleiding of physician assistant in opleiding.
 • Er is voorzien in een procedure voor het bepalen van de juiste match tussen verpleegkundig specialist of physician assistant in opleiding en de opleider.
 • Er is voorzien in maatregelen en expertise om de organisatieverandering te begeleiden.
 • Er is inhoudelijke en financiële borging voor structurele inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant na afstuderen.

Let op: onvolledige en/of aanmeldingen waarbij het projectplan en het plan voor structurele inzet ontbreken, worden niet in behandeling genomen.

Deel deze pagina: