Vaardigheidstraining | Oefenen met proactieve zorgplanning

Doelgroep:
verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, geestelijk verzorgers, POH, zorgtrajectbegeleiders, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals
Datum:
maandag 7 oktober 2024
Tijdstip:
13.00-16.00 uur (ontvangst en registratie vanaf 12.45 uur)
Locatie:
Gebouw Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, Eindhoven
Duur:
3 uur
Accreditatie:
alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Is aangevraagd bij V&VN en NVvPO voor 3 punten
Tarief:
€ 25,00

Oefenen met proactieve zorgplanning: Praten over het levenseinde

Jij speelt een belangrijke rol in het proces dat de palliatieve patiënt doorloopt. Als zorgverlener wil je graag op tijd praten over wensen in de laatste levensfase zodat je je zorg en behandeling daar goed op kunt afstemmen. Maar hoe doe je dat? Wacht je af tot de patiënt er zelf over begint? Geef je hem of haar een liefdevol duwtje in de rug of een even liefdevol schopje onder het achterste? Welke vragen stel je? Hoe dan?

In deze vaardigheidstraining gaan we dieper in op het thema communicatie. Er is veel aandacht voor spiegelend luisteren. Dit is een communicatietechniek die ervoor zorgt dat de patiënt zich eerder en vollediger gehoord en gezien voelt. We gaan oefenen in een kleine groep met een acteur.

Dit is voor jou een kans om te oefenen met gedrag of taal die je wat minder gebruikt en dan te kijken hoe je dat zelf ervaart en hoe dat werkt bij de patiënt. Gewoon proberen en ervaren. Met elkaar hebben we natuurlijk ook al veel wijsheid en het is fijn om dat te delen.

Na afloop heb je:

  • zicht op patronen van jezelf en anderen in relatie tot het eigen sterven(sproces). En ook welke invloed dat heeft op de communicatie.
  • handvatten om het gesprek over wensen in de laatste levensfase op te starten;
  • handvatten om verschillende communicatiestrategieën te kiezen.

Let op: we adviseren je om voorafgaande aan deze vaardigheidstraining op 20 juni 2024 de lezing ‘Proactieve zorgplanning: waarom en hoe doe je dat? te volgen. Voorinformatie en inschrijven voor deze lezing klik hier.

Docent: Bert Buizert van Stichting STEM