Opleidingen voor VS & PA

Leren en werken

De hbo masters tot VS en PA zijn duale opleidingen. Dat wil zeggen een combinatie van leren en werken voor minimaal 32 uur per week. De PA opleiding duurt 2,5 jaar en die van de VS 2 jaar. De opleidingen starten ieder jaar in september.

Op de website van de hogescholen staat informatie over het onderwijsprogramma, toelatingscriteria, studiebelasting, aanmeldingsprocedure, kosten en subsidieregeling voor werkgevers.

Opleiding tot PA

Vijf hogescholen bieden de Master Physician Assistant aan:

Aanmelden voor de opleiding MPA dient te gebeuren via het centrale aanmeldportaal MPA op de website van Platform Zorgmasters.

Lintmodule huisartsengeneeskunde

De vijf masteropleidingen bieden samen een lintmodule huisartsengeneeskunde aan. Alle PA's die worden opgeleid in de huisartsenzorg volgen dit programma. De module bestaat uit vijf thema's van elk twee dagen die steeds door een andere hogeschool worden voorbereid en georganiseerd.

Opleiding tot VS

Negen hogescholen bieden de Master Advanced Nursing Practice aan:

Aanmelden voor de opleiding MANP dient te gebeuren via de website van de hogeschool van voorkeur.

VS opleiding voor de huisartsenzorg

Fontys in Tilburg kent een instroomvariant voor de huisartsenzorg. De leerlijn klinisch handelen is gericht op het diagnosticeren en behandelen van alledaagse klachten waarvoor patiënten contact opnemen met de huisarts. In het tweede studiejaar wordt ingezoomd op de behandeling en zorg voor kwetsbare ouderen De andere hogescholen bieden een algemeen curriculum aan. Ook dit programma leidt op tot VS in de huisartsenpraktijk.

Opleiding tot VS GGZ

Sinds een aantal jaren werkt ook de VS GGZ in de huisartsenpraktijk. De negen hogescholen hierboven leiden in twee jaar op voor het specialisme GGZ. De Opleidingsinstelling GGZ-VS biedt een opleiding van drie jaar aan. In het overzicht staat het verschil tussen de twee en de driejarige variant.