Aanvraagopties

Diensten

Op deze pagina vindt u informatie over de 'Tolkendienst, 'Supervisie of coaching'.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met FAZOB. We staan open voor uw suggesties en zijn altijd bereid om nieuwe mogelijkheden te verkennen die kunnen bijdragen aan onze missie.

Tolkendienst voor alle praktijken

Communicatie met patiënten is de basis voor een goede zorgrelatie. Voor huisartsenpraktijken in Zuidoost-Brabant zijn er diverse opties beschikbaar om een tolk in te schakelen via Global Talk, gefinancierd door het Achterstandsfonds.

De volgende diensten van Global Talk worden automatisch vergoed:

  • Tolkentelefoon
  • Conference call
  • Videotolk
Meer informatie
Supervisie of individuele coaching

Wanneer er binnen de praktijk op individueel niveau behoefte is aan professionele begeleiding gericht op bijvoorbeeld stressmanagement, werkdruk, het verbeteren van werkplezier, conflicthantering of het vinden van balans tussen werk en privé, kan een aanvraag worden ingediend voor supervisie en coaching.

Zoek hierbij zelf naar een geschikte aanbieder (huisartsen kunnen bijvoorbeeld terecht bij Coaches voor Medici), vraag een offerte op en dien deze met een toelichting in via fazob@stichtingkoh.nl.

Deze dienst is beschikbaar voor maximaal €1500 exclusief btw.