één formulier voor tien doelgroepen

1 Aanvraagformulier voor alle doelgroepen

Eén aanvraagformulier

KOH heeft één aanvraagformulier waarmee zorggroepen, huisartsenposten of andere organisaties accreditatie kunnen aanvragen voor tien professionals (huisarts, POH, POH-GGZ, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, praktijkmanager, verpleegkundig specialist en physician assistant). U vinkt eenvoudig op het formuier de doelgroep aan waarvoor u accreditatie aanvraagt.

Minder vragen

Iedere beroepsorganisatie stelt in het aanvraagformulier zijn eigen vragen. In ons formulier hebben we al die verschillende vragen samengevoegd om het invullen voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken. De beroepsorganisaties voor huisartsen en verpleegkundig specialisten hebben een enkele specifieke vragen. Die hebben we apart op het formulier vermeld. Die vragen hoeft u alleen in te vullen als u accreditatie aanvraagt voor huisartsen of verpleegkundig specialisten.

Minder NAW-gegevens invullen

Als u vaker bij ons accreditatie aanvraagt hoeft u op het nieuwe formulier alleen de naam van uw organisatie in te vullen plus naam, functie en e-mailadres van de aanvrager. De overige gegevens zijn bij ons bekend. Organisaties die nog niet eerder accreditatie hebben aangevraagd moeten de eerste keer alle gegevens invullen.

POH, POH-GGZ en POH-GGZ-Jeugd

Voor de POH, POH-GGZ en POH-GGZ-Jeugd kunnen wij accreditatie aanvragen bij verschillende beroepsorganisaties. Op het aanvraagformulier kunt u kiezen of u bij één of meerdere beroepsverenigingen accreditatie aanvraagt. Die keuze zal afhangen van de beroepsorganisatie(s) waar de praktijkondersteuners in uw organisatie bij zijn aangesloten. Dat kan zeer divers zijn is onze ervaring. Als u geen keuze maakt dan vragen wij accreditatie aan bij alle beroepsverenigingen. Dat zijn er twee voor de POH (NVvPO en V&VN) en drie voor de POH-GGZ en POH-GGZ-Jeugd (LV POH-GGZ, NVvPO, V&VN). Wij hebben hiervoor verschillende tarieven.

Verpleegkundig specialist en physician assistant

U kunt ook accreditatie aanvragen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. Voor de physician assistants kan dat alleen als u tegelijkertijd ook een aanvraag indient voor huisartsen.

Toekenning accreditatiepunten

U krijgt binnen vier weken van ons één e-mail waarin staat voor welke doelgroepen accreditatie is toegekend en/of aangevraagd, door welke beroepsvereniging en het (voorlopige) aantal punten. In dit bericht staat ook uw ID-nummer vermeld en de kosten.

Inleveren presentielijst

Eén formulier betekent ook één procedure. De presentielijst dient binnen twee weken na afloop van de nascholing of bijeenkomst in ons bezit te zijn. U kunt hiervoor onze presentielijst gebruiken of er zelf een maken. Let dan wel op dat uw eigen presentielijst voldoet aan de voorwaarden.

Deel deze pagina: