Voorwaarden presentielijst

Als u zelf een presentielijst maakt zorg dan dat onderstaande punten vermeld staan:

 • naam toetsgroep
 • onderwerp bijeenkomst
 • datum bijeenkomst
 • duur bijeenkomst
 • naam EKC
 • paraaf EKC

 • achternaam deelnemer
 • voorletters deelnemer (geen voornaam)
 • functie deelnemer
 • BIG-nummer deelnemer
 • handtekening deelnemer

Zorg ervoor dat de deelnemers naam, functie en het BIG-nummer invullen. Ook de handtekeningen van deelnemers en de paraaf van de EKC zijn nodig.

Deel deze pagina: