Wat doet de VS GGZ in de huisartsenzorg?

"De VS GGZ is bij uitstek de discipline om naast de huisarts als poortwachter op te treden op het gebied van GGZ problematiek."

De VS GGZ is een nieuwe professional in de huisartsenzorg. Maar wat doet een VS GGZ nou in de praktijk? Welke patiënten ziet hij? Het kenniscentrum heeft een vragenlijst uitgezet om antwoorden te vinden op deze vragen. De enquête is ingevuld door 18 VS'en GGZ. Uiteindelijk hadden we 11 bruikbare reacties.

Wie hebben we gevraagd?

Van de 11 respondenten zijn 6 man en 5 vrouw met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. Bijna de helft van de ondervraagden werkt alleen in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Ongeveer 40% combineert huisartsenpraktijk met GGZ instelling de anderen werken op een huisartsenpost en in een GGZ instelling. De VS GGZ werkt gemiddeld 22 uur per week (tussen 8 en 40 uur). Zestig procent van de ondervraagden werkt alleen als VS GGZ de rest combineert de functie van VS GGZ met die van POH GGZ.

Welke patiënten ziet de VS GGZ?

Bijna alle VS'en GGZ diagnosticeren en behandelen volwassenen met een breed scala aan aandoeningen en klachten als depressie, angststoornissen, burn-out en psychosociale problemen (slaap- en relatieproblemen). De ernst van de klachten varieert van lichte psychische klachten tot lichte tot matige enkelvoudige psychische stoornissen tot chronische psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Één VS GGZ ziet regelmatig zorgmijders die niet voor behandeling naar een GGZ instelling willen.

Wat doet de VS GGZ?

De VS GGZ heeft veel verschillende taken en combineert die. Hieronder een opsomming. Bovenaan staan de taken die het meest genoemd werden en zo loopt het verder af.

 • 100% Screening
 • 100% Psyco-educatie
 • 90,9% Uitvoeren gespreksbehandelingen
 • 90,9% Psychosociale ondersteuning bij psychische klachten
 • 90,9% Verwijzen naar generalistische en gespecialiseerde GGZ
 • 81,8% Preventie
 • 81,8% Uitvoeren psychiatrisch onderzoek en stellen diagnose
 • 81,8% Aanvragen aanvullend onderzoek
 • 72,7% Opstellen, bewaken en regie voeren van het behandel- en zorgbeleid
 • 72,7% Uitvoeren psychotherapeutische interventies bij psychische stoornissen
 • 72,7% Geven van onderwijs, advies en begeleiding aan andere medewerkers
 • 63,6% Zorgcoördinatie als er meerdere disciplines zijn betrokken bij een patiënt

Bij twee VS'en GGZ duurt een consult 20 minuten. Bij de rest ligt dat tussen de 20 en 60 minuten.

Welke voorbehouden handelingen verricht de VS GGZ?

Bijna iedereen schrijft herhaalrecepten uit voor medicatie. Een groot aantal schrijft ook het eerste recept voor. Het geven van injecties (depot medicatie) komt maar weinig voor.

Hoe verloopt de triage?

We hebben gevraagd of patiënten meteen bij de VS GGZ terecht kunnen of dat de huisarts altijd het eerste consult doet. Bij driekwart van de ondervraagden komt het allebei voor. Bij de rest krijgt een patiënt met een GGZ hulpvraag altijd eerst een consult bij de huisarts.

Niet alleen behandeling van licht psychische klachten

Tachtig procent van de VS GGZ geeft zorg die volgens de regelgeving valt in de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor worden twee redenen het meest genoemd. De eerste is dat de patiënt op de wachtlijst staat voor de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. In de tussentijd biedt de VS GGZ ter overbrugging ondersteuning en begeleiding. De tweede reden is dat de VS GGZ bekwaam is om zelf de diagnostiek en behandeling van die klacht uit te voeren waardoor een verwijzing naar de tweede lijn voorkomen wordt. De helft van de ondervraagden noemt ook nog de drempels in de doorwijsmogelijkheden een reden om zelf te starten met de behandeling.

Of zoals een VS GGZ schrijft:
"Enorme lange wachttijden in de GGZ hebben tot gevolg dat casuïstiek niet op zich kan laten wachten"

Hoe wordt de functie betaald?

Zes VS'en GGZ worden betaald uit de POH module, bij vier personen gaat het om een detachering vanuit de basis generalistische of specialistische GGZ en één respondent kon de vraag niet beantwoorden.

Hoe gaan we nu verder?

Het Kenniscentrum gaat kijken of we met deze resultaten in de hand de VS GGZ kunnen positioneren in het huisartsenteam. Hebt u ideeën hoe we dat moeten doen? Laat het ons weten.

Deel deze pagina: