Artikelen vanaf 2010 en ouder

2010

Durven en willen overdragen

Maart 2010│De Eerstelijns

Een NP heeft twee middagen in de week spreekuur in het verzorgingshuis. Ze behandelt, in plaats van de huisars, vaak voorkomende klachten van bewoners. Lees verder.

Is it economically viable to employ the nurse practitioner in general practice?

August 2010 │ Journal of Clinical Nursing

The economic viability of the nurse practitioner has proven difficult to achieve in every day health care practice. It requires a reallocation of the general practitioner's freed up time towards practice growth. Read more.

Economic evaluation of nurse practitioners versus GPs in treating common conditions

January 2010 │British Journal of General Practice

Direct costs were lower for nurse practitioner consultations than for GP consultations. This was also the case for direct costs plus costs from a societal perspective for patients aged <65 years. Cost differences are mainly caused by the differences in salary. Read more.

2009

NP in gezondheidscentrum Meerhoven

Maart 2009 | LVG-nieuws
In een gezondheidscentrum in Eindhoven werkt al een aantal jaren een NP. Ze heeft drie dagen spreekuur en één dag werkt ze als praktijkondersteuner. Lees verder.

NP verrijking voor de praktijk

Maart 2009 | LVG-nieuws
Hoe zorgen we dat de eerste lijn stand houdt? Eén van de oplossingen is taakherschikking. De NP kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersbaarheid. Een onlangs afgerond project laat mooie resultaten zien. Lees verder.

De 'dokter' voor kleine kwalen

Limburg Gezond. Uitgave van Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad
Beschrijving van het werk van een NP in een Roermondse huisartsenpraktijk. Lees verder.

Dokter voor vagebonden

Mei 2009 | Medisch Contact
In Eindhoven houdt de VS samen met de huisarts, huisartsgeneeskundige spreekuren op opvanglocaties voor verslaafden, dak- en thuislozen. Lees verder.

De 'nurse' de maat genomen

Juni 2009 | Tijdschrift voor Verpleegkundigen
De resultaten uit het project 'de Nurse Practitioner in de huisartsenpraktijk' zijn veelbelovend. NP blijkt in staat om een omschreven groep van vaak voorkomende klachten te diagnosticeren en behandelen. Lees verder.

NP in huisartsenpraktijk niet vanzelfsprekend

Tijdschrift van NVDA
Het project 'Nurse Practitioner in de huisartsenpraktijk' leverde goede resultaten op. Zowel patiënten als huisartsen zijn tevreden. Toch blijft er discussie. Lees verder.

2008

Nurse practitioners substituting for general practitioners: randomized controlled trial

October 2008 │ Journal of Advanced Nursing

Nurse practitioners and general practitioners provide comparable care. No statistically significant differences were found in health status, medical resource consumption and compliance of practical guidelines. Patients who visited the NP had more follow-up consultations and their consultations took statistically significantly longer. Read more.

2007

Experiment bewijst de meerwaarde van de inzet van nurse practitioners

2007 | Huisarts in praktijk
Twaalf Brabantse en Limburgse huisartsengroepen hebben in een project ervaring opgedaan met een nieuwe beroepsbeoefenaar: de NP. De combinatie van cure en care komt bij deze functie volledig tot zijn recht. NP's leveren ook een bijdrage aan een beter gestructureerde praktijkorganisatie. Lees verder.

Critical appraisal of the literature on economic evaluations of substitution of skills between professionals: a systematic literature review

July 2007 │ Journal of Evaluation in Clinical Practice
Substitution of skills has been introduced to increase health service efficiency, but little evidence is available about its cost-effectiveness. This systematic review aims to identify economic evaluations of substitution between professionals, to assess the quality of the study methods applied and to value the results for decision making. Read more.

2006

Eerste nurse practitioners met differentiatie huisartsenzorg

2006 | Tijdschrift voor Verpleegkundigen (TvZ)
Begin 2006 studeerde de eerste groep NP's af aan Fontys Hogeschool, met de differentiatie huisartsenzorg. De twaalf NP's zijn opgeleid in het kader van het project 'NP in de huisartsenpraktijk' dat in 2003 in Brabant en Limburg startte. Lees verder.

2005

Tussen cure en care

2005 | Medisch contact
In hoeverre kan een NP een bijdrage leveren aan de continuïteit van de huisartsenzorg? Een in 2003 gestart project in Brabant en Limburg lijkt erop te wijzen dat deze functie voorziet in een behoefte op het grensvlak van medische en verpleegkundige zorg. Lees verder.

Deel deze pagina: