Herschikking of delegeren?

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Bij taakdelegatie wordt de uitvoering van een taak overgedragen aan een lager opgeleide. Degene die delegeert houdt wel zelf de eindverantwoordelijkheid. Vaak wordt het woord 'taakherschikking' gebruikt als paraplubegrip, dat zowel herschikken als delegeren omvat.

Deel deze pagina: