KOH: expert in nascholing en taakherschikking

KOH staat voor Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. De maatschappelijke ambitie is 'goede zorg door deskundige professionals die de patiënt écht centraal zetten'. Klinkt mooi, maar hoe zet de organisatie zich daarvoor in? Het 15-jarig bestaan op 10 juli 2018 biedt een goede aanleiding tot een kijkje achter de schermen.

Emmy Derckx is directeur, of Raad van Bestuur, zo u wil: "De speerpunten van KOH zijn nascholing en taakherschikking", vat ze kort en bondig samen. "Daar zijn we echt expert in!"

Voor een nadere toelichting gaat ze terug naar de start, 15 jaar geleden. "KOH is opgericht door de DHV Zuidoost-Brabant, de district huisartsen vereniging. De DHV organiseerde in de regio al sinds 1990 nascholingen voor huisartsen en doktersassistenten. KOH heeft dit overgenomen toen de DHV's werden omgevormd tot huisartsenkringen. Onze roots bevinden zich dus in de huisartsenzorg, echt met de voeten in de klei."

Vandaag leren, morgen gebruiken

Deelnemers voor de huisartsenscholing komen vooral uit de regio, maar de scholing voor doktersassistenten, POH's, VS'en en PA's trekken deelnemers uit het hele land. Bij de ontwikkeling van nascholingen betrekt KOH nagenoeg altijd professionals. "We werken vanuit het voor-en-door-principe", geeft Derckx aan. "Met als credo: vandaag leren en morgen gebruiken. Het aanbod moet aansluiten bij de praktijk en het geleerde moet direct toepasbaar zijn. De docenten zijn meestal mensen uit het veld. Juist de passie voor de beroepsinhoud bindt cursisten. Als die centraal staat, blijft leren leuk."

Samen werken betekent samen leren

Ze vervolgt: "Samen werken, betekent ook, samen leren. Zo organiseren we congressen over een specifiek onderwerp voor alle betrokken professionals in de eerste lijn, zoals in het najaar over ouderenzorg." Maar het gaat niet altijd om grote bijeenkomsten, KOH organiseert ook tal van scholingen in veel kleiner verband, bijvoorbeeld over wondzorg. Evenals incompany trainingen en cursussen op maat. Derckx: "KOH biedt tevens didactische ondersteuning bij scholingen die organisaties zelf verzorgen en men kan onze ervaring benutten bij het organiseren van een congres."

Landelijk kenniscentrum taakherschikking

KOH was indertijd nauw betrokken bij de landelijke invoering van de functie praktijkondersteuner. "We waren daardoor in beeld als deskundigen voor taakherschikking in de huisartsenzorg", vertelt Derckx. "VWS heeft ons vervolgens als 'landelijk kenniscentrum taakherschikking eerste lijn' ingeschakeld voor het positioneren van de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) in de huisartsenzorg." Het verschil? Een VS heeft een hbo verpleegkundige opleiding; een PA heeft hbo-opleiding in de gezondheidszorg, beide aangevuld met een master. "Een VS of PA neemt taken in de huisartsenpraktijk over, waardoor de huisarts meer tijd heeft voor complexe zorgvragen." Ze zegt glimlachend: "Dat is waar wij voor staan: doen als professional waar je goed in bent. Ofwel, in het huidig gangbare jargon: De juiste professional op de juiste plek voor de juiste zorg."

Verpleegkundig specialist en physician assistant in eerste lijn

De praktijk heeft reeds aangetoond dat de inzet van de VS en PA in de eerste lijn zinvol is. Ze leveren kwalitatief goede zorg, de patiënten zijn tevreden en hun inzet ontlast de huisarts. Het betreft echter een jonge ontwikkeling en er is landelijke sturing nodig om te komen tot een goede inbedding van deze professionals in de huisartsenzorg. "KOH kan daarin een belangrijk rol spelen", benadrukt Derckx. "Als kenniscentrum bundelen we alle informatie over alle aspecten, zoals wet- en regelgeving, opleiding, financiering e.d., we ontwikkelen tools en materialen, en bovenal: we adviseren en begeleiden huisartsen en huisartsenposten die willen werken met een VS of PA."
Haar overtuiging: "Huisartsenzorg moet je oppakken als team en iedereen laten doen waar hij/zij goed in is. Je komt er niet alleen met meer menskracht of meer geld, het vergt eveneens een andere manier van organiseren door taken anders te verdelen. KOH biedt ondersteuning bij taakherschikking in de huisartsenpraktijk."

Meer informatie

Kortom: voor nascholingen en congressen voor professionals in de huisartsenpraktijk moet u bij de KOH zijn. Zie het zeer uitgebreide scholingsprogramma. Maar KOH biedt meer. Kijk op de website van KOH, waar u ook voor alle informatie vindt over de functie van VS of PA of mail naar info@stichtingkoh.nl.

Tekst | Gerda van Beek

Deel deze pagina: