In opdracht van Huisartsenposten Oost-Brabant

KOH ontwikkelt en organiseert in opdracht van Huisartsenposten Oost-Brabant nascholingen voor hun medewerkers.

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde klachten.

Voor verpleegkundig specialisten, kortelijns verpleegkundigen en huisartsleden van het kernteam werkzaam in regio Zuid.

Kennis en Kunde

Op de huisartsenpost assisteert de doktersassistent de huisarts bij behandelingen en voert in opdracht ook zelf medisch technische handelingen uit. Een aantal van deze handelingen zijn voorbehouden of risicovol. Kennis en vaardigheden moeten op peil gehouden worden. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de vaardigheden reanimeren van volwassenen en kinderen en het bedienen van een AED. Huisartsenposten Oost-Brabant schept randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat doktersassistenten bekwaam zijn en blijven om deze handelingen uit te voeren. Dit doet zij enerzijds door het beschikbaar stellen van de VILANS protocollen en anderzijds door het jaarlijks aanbieden van nascholingen waarin de verdieping wordt opgezocht.

Reanimatie en AED

Het aanbod 'Reanimatie en AED' is uitsluitend toegankelijk voor doktersassistenten en baliemedewerkers werkzaam in de regio ZUID.

Hechten voor doktersassistenten

Huisartsenposten Oost-Brabant heeft bepaald dat de doktersassistenten werkzaam op de spoedpost schone wonden mogen leren hechten die kleiner zijn dan 5 cm en rechte wondranden hebben. Deze wonden bevinden zich niet in het gelaat/genitaliën/handen of voeten of bij gewrichten.

Geen agressie op het werk

Effectief omgaan met agressie op het werk is een speerpunt voor Huisartsenposten Oost-Brabant. Haal direct uw voordeel op en schrijf je in voor deze nascholing.

Deel deze pagina: