Over FAZOB

Wie zijn we?

FAZOB kent als organisatie een toetsingscommissie een bestuurder en een projectcoördinator. Zij worden ondersteund door de communicatieadviseur en het secretariaat van KOH. De coördinator is de contactpersoon voor alle vragen rond FAZOB en beheert de dagelijkse gang van zaken. De onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de projectaanvragen.

FAZOB wordt geleid door KOH, een gevestigde kwaliteitsorganisatie van, voor en door huisartsen in Zuidoost-Brabant. Met expertise op het gebied van nascholing, arbeidsmarkt, taakherschikking, palliatieve zorg en projectmanagement. De nauwe samenwerking met het achterstandsfonds van de voormalige LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant heeft KOH vertrouwd gemaakt met de uitdagingen van achterstandswijken. Met een uitgebreid netwerk bieden we een gericht aanbod. Wees welkom met uw aanvraag <link naar aanvraagopties>.

Toetsingscommissie

Even voorstellen

Ik ben Jos Schelfhout,

tot oktober 2023 huisarts in Strijp, Eindhoven, waar ik de afgelopen 40 jaar actief betrokken was bij maatschappelijke, sociale en medische vraagstukken. Samenwerken met hulpverleners, instanties en de gemeente stond centraal, resulterend in het oprichten van een zorggroep en een gezondheidscentrum.

Als bestuurslid van Maatschappelijk Werk Eindhoven en later van de Huisartsenkring, alsook als lid van de Raad van Toezicht van stichting KOH, heb ik bijgedragen aan de kwaliteit van zorg. Als nevenfunctie ben ik 15 jaar lid geweest van het regionaal Tuchtcollege en tot eind vorig jaar was ik verbonden aan de huisartsenopleiding in Nijmegen als opleider en docent. Momenteel werk ik nog als huisartswaarnemer.

Mijn affiniteit met achterstandswijken en huisartsenzorg komt voort uit mijn ervaring in Strijp, een wijk met diverse sociale lagen. Ik vind het cruciaal dat alle patiënten, ook die in achterstandswijken, extra ondersteuning ontvangen, waarbij de huisarts(praktijk) een centrale rol speelt.

Deelname aan deze commissie biedt mij de kans om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan betere zorg voor hen die het nodig hebben. Ik wil huisartsen graag bijstaan in hun dagelijkse werk, zodat zij beter gefaciliteerd worden.

Even voorstellen

Ik ben Nelleke Gruijters,

voormalig praktijkhoudend huisarts in Heeze tot 1 juli 2020. Ik was actief in beroepsorganisaties zoals LHV, eerst als lid en later als voorzitter van de Huisartsenkring. Bij NHG zat ik 8 jaar in de verenigingsraad en 9 jaar in de Raad van Toezicht. Ook bij Diagnostiek voor U en Archipel was ik lid van de Raad van Toezicht, en bij ZonMw in de commissie Alledaagse Ziekten. Na mijn pensionering werkte ik 1,5 jaar 2 dagen per week als vaccinatiearts bij de GGD tijdens de COVID-pandemie. Momenteel werk ik bij het Expertisecentrum Euthanasie als ambulant arts en ben ik betrokken bij ZonMw, SPH en VvAA. Ik blijf betrokken bij de zorg en geniet van tijd met mijn kleinkinderen, sporten, boeken en vrienden.

Mijn affiniteit met achterstandswijken en huisartsenzorg komt voort uit betrokkenheid bij mensen in dergelijke wijken, hoewel mijn praktijk daar niet was. Ik vind de grote gezondheidsverschillen tussen Nederlanders met hoge en lage SES zorgelijk. Huisartsen kunnen deze factoren positief beïnvloeden naast noodzakelijke politieke besluiten om leefomstandigheden te verbeteren.

Deelname aan deze commissie is voor mij belangrijk omdat de projectcoördinator mij heeft gevraagd. Als voormalig huisarts uit Heeze ken ik de regio en de stichting KOH goed. Tegelijkertijd kan ik, als niet meer praktiserend huisarts, ook onafhankelijk zijn.

Even voorstellen

Ik ben Kevin Vogels,

werkzaam als zorginkoper voor de sector huisartsenzorg bij zorgverzekeraar CZ groep. Dit jaar ben ik ook beleidsverantwoordelijk geworden voor multidisciplinaire zorg, wat inhoudt dat ik regionaal verantwoordelijk ben voor de inkoop van verschillende zorgsoorten en het waarborgen van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg, met name in de regio's Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant.

Naast mijn werk in de huisartsenzorg ben ik de afgelopen drie jaar verantwoordelijk geweest voor het inkoopbeleid en de landelijke inkoop van meer leefstijlgerelateerde aanspraken binnen de Zvw.

Mijn affiniteit met achterstandswijken en huisartsenzorg komt voort uit de zorgplicht die wij als zorgverzekeraar hebben voor al onze verzekerden, inclusief die uit achterstandswijken.

Deelname aan deze commissie is voor mij belangrijk omdat ik als zorgverzekeraar de belangen van onze verzekerden vertegenwoordig. Door mijn rol als eerste aanspreekpunt voor de regio Zuidoost-Brabant namens CZ groep, vind ik het vanzelfsprekend om aan deze commissie deel te nemen. Het is essentieel dat verschillende partijen, met hun eigen expertise en verantwoordelijkheden, samenwerken om de commissie optimaal te laten functioneren.

Bestuurder en Coördinator

Even voorstellen

Ik ben Emmy Derckx,

bestuurder van KOH - Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. In de regio Zuidoost-Brabant zijn we van oudsher dé vertrouwde kwaliteitsorganisatie, opgericht door en voor het huisartsenteam. Met specifieke expertise op het gebied van nascholing, arbeidsmarkt, taakherschikking, palliatieve zorg en projectmanagement, hebben we ons in diverse dossiers onderscheiden. Onze langdurige samenwerking met het achterstandsfonds van de voormalige LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant heeft ons vertrouwd gemaakt met de uitdagingen van achterstandswijken.

Met trots kondig ik aan dat KOH vanaf nu jullie partner is voor het achterstandsfonds, onder de naam FAZOB (Fonds Achterstandswijken Zuidoost-Brabant), met dezelfde vertrouwde kwaliteit. Alle huisartsenteams en -organisaties in Zuidoost-Brabant zijn van harte welkom met hun aanvragen!

Even voorstellen

Ik ben Inge van den Borne,

werkzaam als projectleider in de gezondheidszorg. In het verleden heb ik bij ZonMw gewerkt, en daar veel ervaring opgedaan met het gehele proces rondom subsidieverlening. Mijn hart gaat sneller kloppen van het ontwikkelen van (nieuwe) dingen in en het verbeteren van de gezondheidszorg. Ook houd ik van organiseren. Het opzetten van FAZOB en de rol van coördinator FAZOB voelen dan ook als een warme jas. Ik kijk uit naar het contact met huisartsenpraktijken, het ondersteunen bij aanvragen voor FAZOB en het ondersteunen van de toetsingscommissie.

Bij vragen of suggesties, weet me te vinden.