Aanvraagopties

Project

Aanvraag indienen

Het aanvragen van subsidie voor een innovatief (samenwerkings)project kan laagdrempelig door het invullen van het aanvraagformulier project . Deze aanvragen kunnen vier keer per jaar worden ingediend, telkens vóór het einde van ieder kwartaal. Lees verder voor meer informatie over de beoordelingscriteria voor dit financieringsverzoek.

Instructies voor de aanvraagprocedure

  1. Voorbereiding: Verzamel alle benodigde informatie voordat u begint met uw aanvraag want tussentijds opslaan is niet mogelijk. Neem het formulier, van de gekozen financieringsoptie, goed door voordat u daadwerkelijk begint met invullen.
  2. Invullen van het formulier: Vul het gekozen formulier volledig en nauwkeurig in. Zorg ervoor dat alle gevraagde informatie correct wordt verstrekt.
  3. Begroting: Vul de begroting in volgens dit format. Dit helpt ons om uw aanvraag beter te begrijpen en te beoordelen.
  4. Indienen: Zodra u het formulier hebt ingevuld, dient u het in via de daarvoor bestemde knop op de website. Zorg ervoor dat de begroting is bijgevoegd.

Uw aanvraag wordt door de toetsingscommissie beoordeeld. We kijken altijd na op volledigheid. Missen wij gegevens dan krijgt u van ons een e-mail met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te vullen.