Voorwaarden abonnement en accreditatieservice

Aanmelden

 • Aanmelden voor een abonnement of de accreditatieservice kan door het invullen en ondertekenen van het machtingsformulier voor een doorlopende incasso.
 • Met het ondertekenen van het machtigingsformulier geeft u toestemming aan KOH om het verschuldigde bedrag voor het abonnement of accreditatieservice jaarlijks van uw rekening af te schrijven.
 • Uw abonnement of accreditatieservice is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Duur, verlenging en opzegging

 • Het abonnement of de accreditatieservice gaat u aan voor de duur van één kalenderjaar te weten van 1 januari tot en met 31 december.
 • KOH verlengt uw abonnement of de accreditatieservice ieder jaar stilzwijgend.
 • U kunt het abonnement of de accreditatieservice alleen schriftelijk opzeggen met inachtneming van ten minste één kalendermaand (dus uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar).

Betalingsverplichting

 • Het verschuldigde bedrag voor uw abonnement of de accreditatieservice incasseert KOH ieder jaar in januari. Dit bedrag wordt afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.
 • U ontvangt van KOH geen factuur van deze automatische incasso. Een kopie van het machtigingsformulier SEPA-incasso dat u heeft ingevuld samen met een afschrift van uw bank kunt u gebruiken voor uw eigen administratie.
 • KOH indexeert de kosten voor het abonnement en de accreditatieservice ieder jaar aan de hand van de CPI van het CBS.

Levering en diensten

 • KOH schrijft de accreditatiepunten bij in uw persoonlijk dossier in GAIA voor nascholingen die u bij KOH volgt en voor de toetsgroepbijeenkomsten die door de PAM zijn geaccrediteerd (n.v.t. voor physician assistant).
 • Een abonnementhouder krijgt korting op alle nascholingen en kan ieder kalenderjaar gratis deelnemen aan één Sandwichdag.
 • KOH levert aan de physician assistant één keer per jaar in januari over het voorgaande en afgesloten kalenderjaar bewijslast aan (conform richtlijnen NAPA) voor deelname van de PA aan een toetsgroep in Zuidoost-Brabant.

Restitutie en verrekening

 • Restitutie van de kosten voor uw abonnement of de accreditatieservice is niet mogelijk. Ook niet als u tussentijds stopt met uw praktijk of uw dienstverband beëindigt.
 • Als een abonnementhouder geen gebruik maakt van de gratis deelname aan één Sandwichdag dan verrekent KOH het bedrag niet met de kosten van het abonnement. Ook is het niet mogelijk om uw gratis deelname over te dragen aan een collega of door te schuiven naar het volgende kalenderjaar.
Deel deze pagina: