Voorwaarden presentielijst

Als u zelf een presentielijst maakt zorg dan dat onderstaande punten vermeld staan:

 • naam organisatie

 • titel nascholing/bijeenkomst

 • datum nascholing/bijeenkomst

 • ID-nummer

 • achternaam deelnemer

 • voorletters deelnemer (géén voornaam)

 • functie deelnemer

 • BIG-nummer (alleen voor huisarts, VS, verpleegkundige)

 • beroepsorganisatie (NAPA, NVvPO, V&VN, LV POH GGZ, NVDA/KABIZ)

 • relatienummer beroepsorganisatie

 • handtekening

Deelnemers niet fysiek, maar wel online aanwezig?

KOH begrijpt natuurlijk dat deelnemers online geen paraaf op de presentielijst kunnen zetten. Toch kunt u ook met een online bijeenkomst eenvoudig nagaan of deelnemers de scholing actief hebben bijgewoond.

Tips:

 • De presentie van deelnemers kunt u aantonen door eenvoudig een printscreen te maken zodra u alle deelnemers in beeld heeft op uw scherm. Stuur deze printscreen mee met de presentielijst.
 • Stel vooraf in dat deelnemers zich moeten registreren.
 • Ook kunt u meerdere multiple choice vragen integreren in de presentatie. Deze vragen zijn als tekstblok zichtbaar en de deelnemer dient een antwoord aan te klikken

Met uw medewerking zorgen we er samen voor dat de accreditiepunten terecht worden verkregen. Wij vertrouwen op uw integriteit en voegen de accreditatiepunten na ontvangst van de presentielijst toe aan het persoonlijk dossier van de deelnemer.

Deel deze pagina: