Over FAZOB

Wat doen we?

FAZOB is er voor huisartspraktijken in Zuidoost-Brabant die knelpunten ervaren in de zorg voor patiënten met achterstandsproblematiek. In het hele land zijn meerdere achterstandsfondsen actief. FAZOB is het fonds voor huisartsenpraktijken gevestigd in Zuidoost-Brabant. Het doel is om regionaal diensten, activiteiten en projecten te stimuleren en te financieren die bijdragen aan:

  • Verbetering van zorgkwaliteit voor patiënten.
  • Verlichting van werkdruk en bevordering van werkplezier voor medewerkers.
  • Behoud van toegankelijke huisartsenzorg.
  • Positieve impact op vestigingsklimaat voor huisartsen.
  • Kennisvergroting en delen van kennis over achterstandsproblematiek.

Ontdek hier hoe het werkt.