Stimuleringssubsidie 2023

Stimuleringssubsidie voor 2023

Huisartsen of hun organisaties kunnen een aanvraag indienen voor stimuleringssubsidie 2023 vanuit het project ‘Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Dit geldt uitsluitend voor studenten die starten met de opleiding in september 2023. De deadline voor het aanmelden is 1 februari 2023. Latere aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelden

Voor het indienen van een aanvraag dient u te voldoen aan een aantal randvoorwaarden zoals een eigen financiële bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende criteria waaronder:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier met een kloppende begroting
  • projectplan
    Lees voor het indienen daarom eerst de volgende informatie goed door:
  • procedure
  • randvoorwaarden en criteria

Download het aanvraagformulier inclusief begrotingsformat

Projectplan en Hulpmiddelen

Voor het schrijven van het projectplan en het invullen van de aanvraag zijn hulpmiddelen beschikbaar:

Deadline

U kunt het aanvraagformulier plus het projectplan vóór 1 februari 2023 sturen naar: beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl

Praktijkvoorbeelden

Onder aan deze pagina staan filmpjes die laten zien wat de VS en PA doen in een huisartsenpraktijk. Wilt u meer weten? Lees dan hoofdstuk 3 uit ons rapport over de VS en PA.

Beoordeling

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. Bij een toekenning krijgt u ook bericht over de hoogte van het bedrag. De stimuleringssubsidie is aldus géén van tevoren vastgesteld bedrag.Voor het project is een beperkt budget beschikbaar. Hiermee worden zoveel mogelijk opleidingsplaatsen in Nederland gerealiseerd.

Aanvulling op huidige subsidieregeling

Deze stimuleringssubsidie is een aanvulling op de bestaande subsidieregeling van de hogeschool. De bedoeling is om huisartsen en hun organisaties zo een extra impuls te geven om op te leiden. Meer informatie over de subsidieregeling van de hogeschool kunt u vinden op de websites van de scholen die de opleiding tot VS en PA aanbieden.

Vragen?

Wilt u meer informatie stuur een e-mail naar de beoordelingscommissie of bel 040 – 231 06 20.

In 5 stappen naar projectplan voor VS of PA
Wat schrijft u in een projectplan?
PA aan het werk
VS in actie
Deel deze pagina: