VS & PA congres (G)oud

Datum:
donderdag 16 juni 2022
Tijdstip:
09.00 - 16.45 uur (ontvangst vanaf 8.30 uur)
Locatie:
Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Accreditatie:
6 punten (VSR, NAPA, ABC1)
Tarief:
€ 235,00

We hebben het congres in een nieuw jasje gestoken. Binnen het centrale thema ouderenzorg zoeken we de verdieping op de inhoud. Naast twee medisch inhoudelijk plenaire sessies, kiest u voor workshops en/of masterclasses. De praktische toepasbaarheid voor in de huisartsenpraktijk staat voorop. Zoals u dat van ons gewend bent.

08.30-09.00 uur | Ontvangst

09.00-09.10 uur | Welkom en inleiding

09.10-10.00 uur | Plenair: Fysiologie van veroudering
"En dan ineens behoort u tot de groep ouderen in de derde levensfase, 60-80 jaar". Wanneer zijn we oud? Wat is cellulaire veroudering nu eigenlijk? En wat zegt de leeftijd over de leef-tijd?
Judith Wilmer, klinisch geriater

In de ochtend volgt u 1 masterclass.

10.00-12.30 uur | Masterclass (kies 1 uit 4)

Masterclass 1. Persoonlijkheidsstoornissen en gedragsverandering bij ouderen
Door de grote variëteit in de ernst en symptomen worden deze persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen vaak niet herkend. Hoe kunt u overstijgend kijken en handelen als schakel tussen de verschillende disciplines? Na deze masterclass bent u in staat om relatief eenvoudig de exercitie uit te voeren om deze problematiek vroegtijdig te herkennen, signaleren en behandelen en hebt u een aantal handvatten hoe u kunt omgaan met deze patiëntengroep.
Saskia Bollen, VS GGZ

Masterclass 2. Buikklachten bij ouderen
Het meest 'ingepakte deel' van ons lichaam pakken we in deze workshop uit. Aan de hand van casuïstiek leert u hoe u diarree, obstipatie en diverticulitis diagnosticeert en behandelt (medicamenteus en niet-medicamenteus). U krijgt inzicht in de problemen die te weinig eten en drinken veroorzaken bij ouderen, wat de signalen en behandelmogelijkheden zijn. We staan stil bij wat u zelf kunt doen en wanneer u moet verwijzen.
Pauline Knapen, specialist ouderengeneeskunde

Masterclass 3. Veel pillen en pillen bij pijn
De invloed van het ouder worden op de farmacokinetiek speelt een belangrijke rol bij polyfarmacie. Welke oudere patiënten hebben nu eigenlijk een sterk verhoogd risico op farmacotherapie gerelateerde problemen? Na de pauze nemen we deze kennis mee in de behandeling van oudere patiënten met chronische pijn. Wanneer gebruikt u sterke analgetica, waaronder opioïden? Maakt u andere keuzes bij een kwetsbare oudere patiënt? Wanneer spreekt u van doelmatig voorschrijven? En wanneer is een verwijzing naar de 2e lijn op zijn plaats?
Mark Slager, apotheker

Masterclass 4. Proactieve zorgplanning
"Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt binnen één jaar komt te overlijden?" Als het antwoord nee is, wat dan? Waar kunnen we dit op baseren en wat betekent dit voor de zorg van de patiënt? Hoe geven we in de huisartsenpraktijk betekenis aan Proactieve zorgplanning (Advanced Care Planning)? Wat kan uw rol zijn in het bespreekbaar maken van behandelwensen bij verschillende doelgroepen en in het palliatieve traject? We gaan aan de slag met directe voorbeelden uit de praktijk en geven handvatten over wie, wanneer en hoe u deze gesprekken kunt voeren. 
Irma Damen, VS ouderengeneeskunde en Esther van de Plasse, specialist ouderengeneeskunde

11.00 – 11.30 uur | Pauze

11.30 – 12.30 uur| Vervolg masterclass

12.30 – 13.20 uur | Lunchpauze

In de middag volgt u 1 masterclass of 2 workshops.

13.20 – 14.20 uur | Eerste deel Masterclass of eerste workshop

Kies 1 uit 2 masterclasses

Masterclass 1. Persoonlijkheidsstoornissen en gedragsverandering bij ouderen
Masterclass 2. Buikklachten bij ouderen

OF

kies 2 uit 3 workshops

Workshop 1. De mond niet vergeten
De gevolgen van een slechte mondgezondheid kunnen ernstig zijn, zeker voor kwetsbare ouderen. Denk aan pijn, kauw- en slikproblemen en infecties in de mond. Een slechte mondgezondheid kan een negatieve invloed hebben op de algehele gezondheid. Voorbeelden daarvan zijn ondervoeding of een slecht instelbare bloedsuikerspiegel. We gaan dieper in op oorzaken en gevolgen en de relatie tussen medicatie, diverse ziektebeelden en mondproblemen. En wanneer verwijst u en naar wie? Een praktische workshop met veel plaatjes en casuïstiek. Eerder beoordeeld met een 8,5!
Nelleke Bots-van ‘t Spijker, tandarts-geriatrie

Workshop 2. Waarin is vasculaire dementie anders
Waardoor wordt het gedrag bij vasculaire dementie bepaald en wat is het verschil met Alzheimerdementie? Waarom is het nodig anders om te gaan met een oudere met vasculaire dementie dan met een oudere met Alzheimer of een andere vorm van dementie? We gaan in op welke manier de diagnostiek plaats dient te vinden. En welke interventies toegepast kunnen worden in de zorg rondom de patiënt met vasculaire dementie.
Kim Blom, specialist ouderengeneeskunde

Workshop 3. Een huid als perkament
Ulcera, ontstekingsziekten, huidinfecties, jeuk zonder primaire huidafwijkingen en blaarziekten. Huidaandoeningen die regelmatig samenhangen met intrinsieke en extrinsieke huidveroudering. Hoe ziet de diagnostiek en therapie van deze verschillende groepen huidaandoeningen bij ouderen eruit? De (pre-)maligne huidafwijkingen worden in deze workshop buiten beschouwing gelaten.
Ineke Janse, dermatoloog

14.20 – 14.45 uur | Pauze

14.45 – 15.45 uur | Vervolg masterclass of tweede workshop

15.45 – 16.45 uur | Plenair: Longziekten bij ouderen
Herken en geef betekenis aan afwijkende longgeluiden die we vaker horen bij de oudere patiënt. Leer alarmsignalen te onderscheiden die duiden op een longembolie, een longcarcinoom, pneumonie en chronisch hoesten/reflux. En wat is de waarde van aanvullend onderzoek en wanneer zet u dit in?
Luuk Willems, longarts

16.45 – 17.30 uur | Napraten

We hopen u eindelijk weer live te mogen ontvangen op locatie. Uiteraard volgen we de actuele COVID-regels van de Rijksoverheid. Blijf gezond!

Deel deze pagina: