Alle kleuren van de regenboog

Datum:
donderdag 14 december 2023
Tijdstip:
17.45 - 21.15 uur (ontvangst vanaf 17.15 uur met warme maaltijd)
Locatie:
Gebouw Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP Eindhoven
Accreditatie:
3 punten (LV POH-GGZ)
Tarief:
€ 0,00 | Deze nascholing wordt vergoed door uw werkgever

Vul niet teveel in en veronderstel niet teveel. Dat lijkt vanzelfsprekend in uw werk als POH-GGZ. Maar onbewuste vooroordelen en aannames hebben we allemaal, ook binnen de gezondheidszorg. Het is nog niet zo eenvoudig om sensitieve zorg te bieden met een focus op het open bespreken van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie. Want hoe pakt u dit gesprek aan? Wat vraagt u wel en wat juist niet? Wat kunt u betekenen in de zoektocht van uw patiënt en wanneer verwijst u naar wie door?

Begrippen en afkortingen worden verhelderd en aandachtspunten en risicofactoren in de begeleiding van uw patiënten komen in deze nascholing aan bod. Ook krijgt u praktische handvatten aangereikt die u kunnen helpen in de communicatie met uw patiënten die worstelen met hun identiteit en een wirwar aan gevoelens en klachten ervaren. Het vergroten van de sensitiviteit kan de jeugdige en volwassenen helpen om zich meer empowered te voelen om hier iets over te zeggen en aan te kaarten.

Leerdoelen

 • U kent de verschillen tussen genderidentiteit, expressie, seksuele oriëntatie en geslacht, en de variaties van genderidentiteiten;
 • U bent u bewust van vooroordelen en binaire achterhaalde normen en waarden over seks, sekse gender en seksuele oriëntatie;
 • U kunt aandacht geven aan de zoektocht in de wirwar van gevoelens die worden ervaren;
  • u hebt geoefend met aanspreekvormen en met genderneutraal/genderdivers taalgebruik en kent de do’s en dont’s;
  • u houdt rekening met beïnvloedende factoren, zoals de sociale leefomgeving en de gezinssituatie;
  • u kunt (een gevoel van) onveiligheid signaleren en bespreekbaar maken bij gebrek aan inclusiviteit in de leefwereld van de patiënt;
  • u kent de belangenbehartigers en de doorverwijsmogelijkheden.

Docent: Maddalena Giacomozzi, arts Endometriose RadboudUMC, seksuoloog i.o.. Daarnaast is Maddalena ook voorzitter van de stichting ‘Treat it Queer’ die zich, samen met andere zorgprofessionals, inzet voor betere zorg voor ‘genderdiverse’ en seksueel divers georiënteerde’ mensen zoals de stichting de lhbtiq+ gemeenschap aanduidt.

Deel deze pagina: