Kinderen van ouders die gaan scheiden of net gescheiden zijn

Datum:
maandag 30 oktober 2023
Tijdstip:
19.00 - 21.30 uur (ontvangst vanaf 18.45 uur)
Locatie:
Gebouw Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP Eindhoven
Accreditatie:
2 punten (LV POH-GGZ, NVvPO)
Tarief:
€ 0,00 | Deze nascholing wordt vergoed door uw werkgever

KOH organiseert in opdracht van Stroomz en PoZoB een nascholing over de ondersteuning aan kinderen van ouders die gaan scheiden of net gescheiden zijn. Deze nascholing is alleen toegankelijk voor de POH GGZ met een uitnodiging van Stroom of PoZob en met vooralsnog weinig kennis en ervaring met het werken met kinderen en jeugdige in de spreekkamer.

Wat houdt uw rol als POH-GGZ Jeugd in en waar houdt uw rol op? Wie of wat moet u op welk moment betrekken of inzetten om de ondersteuning te continueren?  In deze nascholing geven we u kaders en richting voor de (lichte) ondersteuning die u kunt bieden aan het kind en ouders die gaan scheiden of net uit elkaar zijn.

Na het volgen van deze nascholing:

  • Weet u welke (lichte) ondersteuning u kunt bieden aan kinderen die te maken hebben met ouders die gaan scheiden of net gescheiden zijn.
  • Kunt u de ouder(s) ondersteunen om het kind centraal te blijven stellen.
  • Weet u welke korte en lange termijn gevolgen een scheiding met zich mee kan brengen.
  • Herkent u signalen die duiden op een afwijkend beloop en wanneer er een verwijzing nodig is (en naar wie).
  • Hebt u een houvast om het gesprek aan te gaan met het kind maar ook met de ouder(s).
  • Kunt u het kind helpen om een loyaliteitsconflict te voorkomen.
  • Kent u de juridische kaders die van toepassing zijn op uw gesprekken die u voert met het kind en met één of beide ouders.
  • Hebt u kennis genomen van de regionale sociale kaart voor de hulpverleningsmogelijkheden voor kinderen en voor de ouder(s).

Docenten:
Elske de Graaf, ouderbegeleider en kind-therapeut binnen het team ‘Echtscheidingshulpverlening en Omgang’ Combinatie Jeugdzorg en
José van Weert, ouderbegeleider binnen het team ‘Echtscheidingshulpverlening en Omgang’ Combinatie Jeugdzorg