Het algoritme van ADHD

Datum:
maandag 13 november 2023
Tijdstip:
19.00 - 21.30 uur (ontvangst vanaf 18.45 uur)
Locatie:
Gebouw Strijp-z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP Eindhoven
Accreditatie:
2 punten (LV POH-GGZ, NVvPO)
Tarief:
€ 0,00 | Deze nascholing wordt vergoed door uw werkgever

KOH organiseert in opdracht van Stroomz en PoZoB een nascholing over ADHD. Deze nascholing is alleen toegankelijk voor de POH GGZ met een uitnodiging van Stroom of PoZob en met vooralsnog weinig kennis en ervaring met het werken met kinderen en jeugdige in de spreekkamer.

Het is geen discussie dat het herkennen en signaleren van mogelijke symptomen van ADHD belangrijk is, maar moet er altijd een diagnose gesteld worden? Is er ruimte voor het normaliseren van druk gedrag? Wanneer vindt u het wel nodig om tot diagnostiek over te gaan? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan en hoe dan verder als de diagnose gesteld is? Wordt medicatie uitsluitend ingezet bij kinderen met ADHD bij wie het probleemgedrag leidt tot duidelijke beperkingen in het functioneren of ziet u andere voorbeelden in de praktijk?

Als POH-GGZ richt u de aandacht zowel op ouders, het kind/jongere zelf alsmede de sociale omgeving. Gezinnen met kinderen met ADHD ervaren immers vaak een hoge opvoedbelasting. Ook scholen en verenigingen ervaren uitdagingen in het gedrag van het kind of jongere. Hier liggen mooie taken voor ons als eerstelijs hulpverlener. Wat is de taak van de GGD en school en hoe werken we samen met hen?

Psycho-educatie, al dan niet in combinatie met medicatie vormen de uitgangspunten in de begeleiding en behandeling van ADHD in de huisartsenpraktijk. Om informatie over ADHD, het diagnostisch proces en de begeleiding en behandeling te kunnen overdragen aan ouders, het kind/jongere en andere betrokkenen, is het van belang om uw kennis op te frissen en aan te vullen.

Na het volgen van deze nascholing:

  • Hebt u tips ontvangen hoe u druk gedrag kunt helpen normaliseren;
  • Weet u hoe u tot een goed besluit kunt komen om tot diagnostiek over te gaan;
  • Weet u hoe de diagnose ADHD tot stand komt;
  • Hebt u handvatten gekregen voor psycho-educatie van kind, ouders en omgeving, afgestemd op verschillende levensfasen en omstandigheden;
  • Hebt u kennis genomen van de meest voorgeschreven medicatie;
  • Bent u zich meer bewust dat in de loop van de ontwikkeling van kind tot volwassene het zwaartepunt van de problematiek verschuift (kritieke verandermomenten) en dat vergt ook een mee veranderende aanpak in de begeleiding.

In deze scholing beperken we ons tot ADHD als enkelvoudige klacht (de niet-complexe ADHD) en is de NHG Standaard ADHD bij kinderen als leidraad genomen.

Docent: Annemarie der Kinderen, kaderhuisarts GGZ