Hechten voor doktersassistenten | Den Bosch

Datum:
dinsdag 31 oktober 2023
Tijdstip:
dinsdag 31 oktober: 12.00-16.30 uur + dinsdag 12 december 13.00-16.00 uur (terugkomsessie)
Locatie:
Hoofdkantoor Huisartsenposten Oost-Brabant, Bruistensingel 660, 5232 AJ 's-Hertogenbosch
Accreditatie:
7 punten (KABIZ)
Tarief:
€ 0,00 | Betaling door Huisartsenposten Oost-Brabant

De doktersassistent werkzaam op de spoedpost in ‘s-Hertogenbosch leert in drie modules een wond te beoordelen, te verdoven en de transcutane hechttechniek toe te passen op schone wonden, kleiner dan 5 cm met rechte wondranden die zich niet in het gelaat/genitaliën/handen of voeten of bij gewrichten bevinden.

Module 1: E-learning

Een goede voorbereiding is van groot belang en zelfstudie is op zijn plaats. Wanneer moet u wel en wanneer vooral niet hechten? Deze basismodule in de vorm van een e-learning geeft achtergrondinformatie, afbeeldingen, video’s en interacties voor de juiste voorbereiding op Module 2: ‘Transcutaan hechten’. De e-learning wordt met een eindtoets afgesloten. U dient een 70% score te halen.

N.B. Sommige onderdelen in de e-learning zult u op de spoedpost weinig tegenkomen of gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de dikte van de draad. Het is wel goed om u bewust te zijn van de verschillen en waarom en wanneer welke draad gebruikt wordt. In de e-learning wordt ook aandacht besteed aan tetanus. De inhoud komt niet helemaal overeen met de richtlijnen op de spoedpost.

In Module 2 komen de docenten terug op de bijzonderheden uit de E-learning.
U ontvangt de link naar de E-learning binnen 3 werkdagen na uw aanmelding.

Module 2: Vaardigheidstraining Transcutaan hechten (31 oktober)

Tijdens module 2 worden zowel de theorie als de praktijk besproken en behandeld.

De anatomie van de huid, anamnese, wondbeoordeling en het beleid wordt aan de hand van casussen besproken. Al het geleerde oefent u direct op bijvoorbeeld dierlijk materiaal. Middels casuïstiek leert en herhaalt u welke wond wel en niet gehecht mag en kan worden.

Aan het einde van Module 2 ontvangt u een praktijkopdracht. Deze opdracht voert u uit voorafgaande aan Module 3.

Module 3: Terugkomsessie (12 december)

Tijdens de terugkomsessie worden vragen beantwoord, casussen besproken en opnieuw geoefend op hechtpads om nog bekwamer en vaardiger te worden. Op basis van de aftekenlijst (minimaal 6 wonden) ontvangt u na afloop een bewijs van deelname. Op het bewijs van deelname staat vermeld dat na één jaar een opfriscursus wordt aangeraden om de kennis en kunde op peil te houden.

Trainers

De vaardigheidstraining ‘Hechten voor doktersassistenten’ wordt gedoceerd door:
Marion van Lieshout, Korte Lijn Verpleegkundige en werkzaam op de spoedpost in Helmond
Rian Wijman, verpleegkundig specialist en tevens werkzaam op de spoedpost in Helmond en Eindhoven.