Laag zelfbeeld, depressieve gevoelens en suïcidale gedachten

Datum:
maandag 3 oktober 2022
Tijdstip:
14.30 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 14.00 uur) (Deze nascholing bestaat uit 2 dagdelen, u volgt ze allebei. Het tweede dagdeel is op dinsdagavond 18 oktober van 19.00 uur tot 21.30 uur)
Locatie:
Gebouw Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP Eindhoven
Accreditatie:
4 Punten (LV POH-GGZ)
Tarief:
€ 0,00 | Deze nascholing wordt vergoed door uw werkgever

**Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Heeft u belangstelling? Maak een reservering. We nemen in september contact met u op. We laten u dan weten of u nog kunt deelnemen. Zo niet, dan laten we u ook weten of er wel/geen nieuwe datum gepland wordt.**

Sombere gevoelens, angst, verlegenheid, geremdheid, eenzaamheid en een laag zelfvertrouwen komen veelvuldig voor bij met name jongeren, zonder dat dit direct zorgelijk hoeft te zijn. Gelukkig gaan dergelijke emoties ook vaak vanzelf over als jongeren ouder worden.

Voorzichtigheid is geboden, omdat deze emoties ook een kind of jeugdige kwetsbaar kan maken voor het ontwikkelen van depressieve symptomen en andere psychische klachten in de late adolescentie en vroege volwassenheid. Het signaleren van depressieve klachten of suïcidale gedachten bij kinderen en jongeren kan echter lastig zijn omdat de symptomen minder in het oog springen dan bijvoorbeeld uitingen van gedragsproblemen.

Welke problematiek gaat gepaard met een laag zelfbeeld? Wat zijn risico- en beschermende factoren? Wanneer spreken we van depressieve klachten en hoe verhouden suïcidale gedachten zich tot deze klachten? Leer signalen en symptomen vroegtijdig te signaleren en de ernst in te schatten. Wat kun je zelf doen en wanneer is een verwijzing nodig?

Deel 1 en 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U ontvangt na deel 1 een voorbereidingsopdracht ter voorbereiding op deel 2.

Docent: Corinne Vlamings, kinder- en jeugdpsychiater GGzE  en PITSTOP trainer

Deel deze pagina: