Sandwichdagen Oncologie

Datum:
woensdag 18 mei 2022
Tijdstip:
09.00-16.45 uur
Locatie:
Seats2Meet (Strijp-S), Torenallee 24, 5617 BD Eindhoven
Accreditatie:
6 punten (KNMG, VSR en NAPA)
Tarief:
€ 0,00 | Abonnementhouder
€ 270,00 | Deelname zonder abonnement

Oncologie in de huisartsenpraktijk
De huisarts en ook de specialist ouderengeneeskunde ziet kankerpatiënten in verschillende ziektefasen en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. Welke kennis hebt u nodig om iemand goed te begeleiden en persoonlijk advies te geven over de behandeling?

08.30 – 09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.00 – 09.10 uur: Welkom
09.10 – 10.10 uur: Plenaire lezing

Leefstijl in de oncologie
Wat kan de patiënt zelf doen om de behandeling beter vol te houden, zich beter te voelen of te voorkomen dat de kanker terugkeert? Het reguliere antwoord bestaat vaak uit de simpele mededeling: ‘U moet vooral gezond blijven leven.’ Maar wat is dat dan, gezond leven?’ Hoe begeleidt u in de spreekkamer de patiënt die met dit vraagstuk worstelt?
Een inspirerende voordracht over leefstijl, integratieve zorg en kanker.
Eva Noorda, oncologisch chirurg en voorzitter landelijke werkgroep Leefstijl en Kanker

10.10 - 11.10 uur: Carrousel - ronde 1 (u volgt beide onderdelen)

1. Lange termijn effecten van kankerbehandeling
Chirurgische ingrepen laten soms late effecten zien, zoals lymfeoedeem na okselklierdissectie of urine-incontinentie na prostatectomie. Andere gegeneraliseerde late effecten zoals langdurige moeheid, cognitieve problemen, cardiotoxiciteit, metabool syndroom en osteoporose zijn, mits vroegtijdig opgespoord en herkend, gunstig te beïnvloeden of zelfs te voorkomen. Hoe kunnen patiënt specialist en huisarts samenwerken in de nazorg en follow-up bij het scala aan late effecten?
Jeltsje Cnossen, radiotherapeut & Irene van Hellemond, internist-oncoloog (12 mei 2022) en An-Sofie Verrijssen, radiotherapeut & Birgit Vriens, internist-oncoloog (18 mei 2022) - Catharina ziekenhuis

2. Nieuwe behandelmethodes in de oncologie
De ontwikkelingen en verbeteringen in de medische en verpleegkundige zorg binnen het oncologische veld volgen elkaar in rap tempo op: Er zijn de laatste jaren vele soorten van behandeling bijgekomen, waaronder immuuntherapie en doelgerichte therapie. Wat betekent dit voor de patiënt, wat zijn mogelijke bijwerkingen en waarvan dient een huisarts op de hoogte te zijn?
Ben van den Borne, longarts-oncoloog Catharina ziekenhuis

11.10 – 11.40 uur Koffiepauze
11.40 – 12.40 uur Carrousel - ronde 2
12.40 – 13.30 uur Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur Plenaire lezing

Uitgezaaide kanker in beeld
Elk jaar krijgen meer dan 38.000 patiënten de diagnose ‘uitgezaaide kanker’. Wij nemen u mee in enkele aspecten die van belang zijn om de impact van deze diagnose te duiden en belichten daarnaast de uitdagingen in de zorg voor deze patiënten.
Irene van Hellemond & Birgit Vriens, internist-oncologen Catharina ziekenhuis
Met medewerking van het IKNL

14.15 – 15.15 uur Workshopronde 1

1. Erfelijkheid en kanker
Bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker is een erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak. Het vaststellen van een erfelijke aanleg voor kanker heeft soms consequenties voor de behandeling en vervolgcontroles van de patiënt zelf. Daarnaast is het van belang voor (gezonde) familieleden, met name vanwege de mogelijkheid van preventieve handelingsopties.
Baukje de Win, huisarts & Edward Leter, klinisch geneticus MUMC+

2. Op tijd praten over morgen
Het aantal behandelmogelijkheden neemt toe, mensen leven langer en de kwaliteit van leven wordt steeds belangrijker. De huisarts kan in dit beslissingsproces een ondersteunende rol spelen. Patiënten met kanker hebben behoefte aan meer betrokkenheid van hun huisarts, na de diagnose in het ziekenhuis. Onder andere bij gezamenlijke besluitvorming voor de behandeling. De planning hiervan is echter een uitdaging.
Anke Pril, huisarts en kaderhuisarts Palliateve Zorg i.o. & Marlie Spijkers, Specialist Ouderengeneeskunde Anna Ziekenhuis en medisch adviseur Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant

3. Hemato-oncologie
Leukemie (acuut, chronisch, lymfogeen, myeloide), Kahler en Hodgkin: met welke klachten presenteert de patiënt zich bij u? Hoe stelt u de diagnose? Doelgerichte behandelingen met focus op het immuunsysteem geven steeds betere prognoses. Maar met welke langere termijn effecten moeten patiënt en huisarts rekening houden?
Maroeska de Laat, oncoloog en huisarts i.o. & Jeroen Vincent, internist hemato-oncoloog Elkerliek Ziekenhuis

4. Kanker uit het lijf, maar nog jaren in het hoofd
Veel (ex-)kankerpatiënten blijven met psychische klachten rondlopen, waardoor ze moeite kunnen hebben om deel te nemen aan het gewone leven. Mensen met kanker als chronische ziekte hebben soms moeite om na de behandelingen in de maatschappij terug te komen.
Anneke Dalinghaus, huisarts en bestuurslid Inloophuis De Eik, Martin van den Bos, gepensioneerd huisarts en bestuurslid Inloophuis De Cirkel & Claas Liedtke, bedrijfsarts

15.15 – 15.45 uur: Koffiepauze
15.45 – 16.45 uur: Workshopronde 2
16.45 uur: Gelegenheid tot napraten

Deze congresdag is mede mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim

Deel deze pagina: